• TENKE STØRRE: «Musikk på Majorstuen» har i dag 150 elever fordelt på seks årsklasser med gjennomsnittlig 25 elever på hvert trinn. Et utbygd tilbud i Bergen bør kunne dimensjoneres tilsvarende i forhold til målgruppen, skriver rektor Mardon Åvitsland ved den kommunale kulturskolen i Bergen. FOTO: Marthe Amanda Vannebo

Musikklivet må tenke som Olympiatoppen

Bergen bør etablere et heldagstilbud for de ypperste musikktalentene i aldersgruppen 10 til 16 år.