Venstresidens skattebløff: Du er taperen

En krone mer i skatt er en krone mindre til mat og klær for barnefamilier.

FULLT MULIG: Å øke skattene er ikke det samme som å prioritere velferd. Men det er fullt mulig å satse både på velferd og skattelette, skriver Heidi Nordby Lunde (H).

Debattinnlegg

Heidi Nordby Lunde
Stortingsrepresentant Høyre

Med vilje til å prioritere er det fullt mulig å satse både på velferd og skattelette. Slik startet kommentarartikkelen «Den store skattebløffen» av tidligere politisk redaktør i Bergens Tidende, Sjur Holsen.

Han skrev at Arbeiderpartiet konstruerer motsetninger som ikke er reelle, og at høyresiden ikke evner eller ønsker å løfte debatten om statens inntekter og utgifter. Dette vinner selvsagt Ap på.

Retorikken rundt at en krone i skattelette er en krone til mindre velferd, fungerer. Ikke fordi den er sann. Men fordi den intuitivt er lett å forstå, skrev Holsen. Retorikken brukes fortsatt av Arbeiderpartiet i skattedebatter, høyresiden evner fortsatt ikke å tilbakevise den, og mediene virker ikke interessert.

Da Holsen skrev sin kommentar, hadde BT hatt en forbilledlig serie med et kritisk blikk på offentlig pengebruk. BT dokumenterte gang på gang feilslått bruk av offentlige midler, fra Statens Lånekasses dataprosjekt, som ble seks år forsinket og en halv milliard dyrere enn antatt, til en konsulentrapport som viste at 9-15 milliarder av skattebetalernes penger finansierer ting som ikke kan brukes. Eksempler var store mengder unødvendige kontorrekvisitter og møbler, eller prosjekter som skrinlegges når de er halvferdige. Det er kroner brukt som gir mindre velferd.

Les også

7 grunner til å kutte formueskatten

En krone i inndratt skatt er en krone mindre for barnefamilier til aktiviteter, eller for bedrifter å bruke på ansatte. For hver gang det offentlige ikke bruker skattebetalernes penger på faktisk velferd eller andre offentlige kjerneoppgaver, er det en krone til mindre velferd. Faktisk en dobbelt straff for skattebetalerne, som da har betalt sin skatt men ikke får offentlig velferd tilbake.

På Stortinget handler det sjelden om hvordan det offentlige bruker pengene og resultatene som oppnås. Dersom en norsk kommune melder om stramme budsjetter, er det ikke kommunens pengebruk som kritiseres, men manglende overføringer fra regjeringen. Uansett hvor mange kulturhus som er bygget, eller designlamper som er kjøpt inn til ordførerkontoret - selv om det betyr mindre til velferd. Når Riksrevisjonen påpeker at ingen kan gjøre rede for hvor 26 bistandsmilliarder er blitt av i årene mellom 2004 og 2013, så er det 26 milliarder mindre til velferd. Det bryr ikke venstresiden seg om.

Les også

Debattserie Stortingsvalget 2017: Bør private aktører få lov til å drive velferdstjenester med profitt?

Men når private omsorgsbedrifter etter få år kan ta ut overskudd, blir de stemplet som «velferdsprofitører», til tross for at overskuddet som regel skyldes at de har forbedret driften av tjenestene. Skal vi tro sykefraværstatistikken for de ansatte og undersøkelser om brukertilfredshet, så skjer dette uten at det går utover kvaliteten i tjenestene eller de ansattes arbeidsforhold. Hver krone det offentlige bruker på ineffektiv drift, er en krone mindre til velferd og en krone mindre for barnefamilier å bruke på mat og klær. De private som gjør driften bedre og reduserer sykefravær, får kritikk for å ta ut dette som profitt. De offentlige som fortsetter mindre effektivt som før, får det ikke.

Med vilje til å prioritere er det fullt mulig å satse både på velferd og skattelette. Da Ap hadde 21 milliarder mer i skatteinntekter, vekst i økonomien og en oljepris på 120 dollar fatet, økte sykehuskøene, det ble 15.000 flere fattige barn, og hele sysselsettingsveksten fra 2008 gikk ifølge SSB til utenlandsk arbeidskraft.

Å øke skattene er ikke det samme som å prioritere velferd eller sørge for bærekraftige arbeidsplasser. Det er fullt mulig å satse både på velferd og skattelette.