Fire punkt for en bedre eldreomsorg

Vi må unngå for mye prosjekter og omorganiseringer som bare skaper støy og gir liten nytte.

Publisert Publisert

FLOSKLER: Når eldreomsorgen diskuteres, flyr ofte floskler som «varme hender» og «jobbe smartere» gjennom luften, uten at det tas tak i helt konkrete og grunnleggende ting, skriver Jana Midelfart Hoff (H). Foto: Scanpix

Debattinnlegg

  • Jana Midelfart Hoff
    Helsepolitiker (H) og lege
  1. Leserne mener
iconDenne artikkelen er over to år gammel

Alt tyder på at den norske befolkning vil gå gjennom et demografisk skifte i årene som kommer. Vi vil bli flere eldre; flere friske eldre – men også flere sykere eldre. Det skaper utfordringer for velferdsstaten, men også muligheter. Viktig er det å holde hodet kaldt, og fokusere på tjenestene til borgerne, og unngå for mye prosjekter og omorganiseringer som bare skaper støy og gir liten nytte.

Les også

Eldreomsorgen i Bergen er alltid på etterskudd

Som helsepolitiker ønsker jeg å bli kjent med eldreomsorgen kommunen tilbyr og er veldig takknemlig for alle som til nå på Bergens sykehjem og i hjemmetjenesten har tatt imot meg med åpne armer. Her er det mange dyktige medarbeidere med høy kompetanse. Selv om mye er bra og fungerer i eldreomsorgen, får jeg tilbakemeldinger fra ansatte og brukere om at det helt klart er områder som må sees nærmere på og gjøres noe med:

  1. Nærhet. Min opplevelse er at det fungerer best der hvor ledelse og ansatte er tett på hverandre. Ingen vanntette skott, ingen glavalag, kort vei for tilbakemeldinger. Ledere som vet hva utfordringene er ute i driften, og som gjerne deltar i klinisk arbeid. Det blir problematisk når det blir lang avstand mellom de som skal tildele tjenester og de som yter dem, likeledes når det blir lang vei mellom ansatte og sentral administrasjon. Når nye stillinger opprettes administrativt, må det alltid først spørres om dette vil gå utover driften – og om pengene heller kunne vært brukt der.
  2. Dele på oppgavene. Alle skal ikke gjøre de samme oppgavene. I velfungerende team har alle sine arbeidsoppgaver. La sykepleiere og hjelpepleiere få bruke sin kunnskap og kompetanse innenfor eget fag, involver legene i medisinske beslutningene. Og la andre yrkesgrupper bidra der hvor det er naturlig. Hvorfor må for eksempel hjemmesykepleiere kjøre rundt med medisindosetter til pasienter, som ellers ikke trenger hjelp? Kunne ikke dette vært delegert til apotekene, forutsatt at man hadde mulighet for dialog? Likeledes kan matlevering og servering også inngå som en del av et anbud, fordi det som er viktig er at maten er god, leveres daglig, varm eller kald – og ikke hvem som gjør det.
Les også

Debatt: De har med viten og vilje gjort eldreomsorgen verre, for å spare noen kroner.

  1. God informasjonsflyt. For å lykkes med å integrere andre yrkesgrupper i omsorgen, må informasjonsflyten bli bedre. Og her har man en del å gå på. Sykehjemsleger på flere av Bergens sykehjem har ikke tilgang på elektronisk journal fra Haukeland, slik fastlegene har. I en tid hvor mange sykehjemspasienter også har oppfølging på sykehus, er det uheldig at sykehjemslegene er avhengig av at pasienter og pårørende forteller hva som er blitt sagt og gjort. Elektronisk kommunikasjon mellom alle ledd og nivå må på plass
  2. Lytte til brukerne. Jeg blir så glad når jeg er på sykehjem hvor en integrert del av omsorgen er å spørre beboerne hva de vil og hva som er viktig for dem. Det er ingen selvfølge! Kommunen kan virke som en ugjennomtrengelig borg, hvor det er lett å gå seg vill i irrganger og skjemavelde. Det må bli enklere for pårørende og brukere å gi tilbakemelding, blant annet gjennom brukerundersøkelser. Og det er ingen hemmelighet at Høyre sterkt har ønsket seg en «lyttepost for primærhelsetjenesten» i kommunen, tilsvarende den man har på Haukeland. Det trenger ikke være avansert, man trenger ikke hyre inn dyre konsulenter, bare rett og slett la hver enhet spørre sine brukere tre spørsmål: 1) Hva er du fornøyd med? 2) Hva er du ikke fornøyd med? 3) Forslag til forbedring?

Til slutt, når eldreomsorgen diskuteres, flyr ofte floskler som «varme hender», «synergieffekter» og «jobbe smartere» gjennom luften, uten at det tas tak i helt konkrete og grunnleggende ting. Det er enklere å snakke enn å gjøre. Dette er et bidrag for å få debatten over på rett spor.

Publisert
Din mening betyr noe
I BT trenger du ikke å være ekspert eller politiker for å slippe til. Skriv om det du har på hjertet! Skriv et innlegg