BT fremstiller meg som en reinspikka rasist

Resett er et nødvendig alternativ i dagens Norge.

Publisert:

SLÅR TILBAKE: BT-kommentator Morten Myksvoll er sikkert en anerkjent intellektuell i BT, men han ville ikke fått jobb i Resett, skriver Resett-redaktør Helge Lurås. Foto: Håkon Mosvold Larsen, NTB scanpix

Debattinnlegg

Helge Lurås
Redaktør, Resett

Jeg vet ikke så mye om Morten Myksvoll annet enn at han drev en blogg om Tyrkia før han ble kommentator i BT. Men jeg sendte ham boken min «Veien til Resett» da han bad om den for en ukes tid siden. På lørdag kom resultatet i form av kommentaren «Martyren på ytre høgre».

Myksvoll bekrefter, gjennom sin tendensiøse fremstilling av meg og boken, mitt inntrykk av norske mediers manglende seriøsitet og forståelse for sin egen rolle eller de utfordringene samfunnet står overfor.

Les også

Morten Myksvolls kommentar startet debatten: «Martyren på ytre høgre»

Boken gir et bilde av mine ulike erfaringer i oppvekst, på NHH, i utenlandstjeneste på Balkan, for E-tjenesten, NUPI og rundt etableringen av Resett. Og det er riktig, som påpekes i omtalen til Myksvoll, at kritikk av mediene og norsk offentlighet er et sentralt tema i boken.

Min analyse, basert på variert kontakt med norske og vestlige institusjoner, var nettopp at det trengtes et korrektiv til mediene, derav startet vi Resett i 2017.

Myksvoll mener jeg fremstår som en martyr, men konkluderer med at «Denne martyrhistoria er rett og slett ikkje sann». Som begrunnelse trekker han blant annet frem at jeg er omtalt flere ganger i mediene i 2018 enn noen gang tidligere.

Men hva slags omtale er det, Myksvoll? En betydelig del er ubegrunnede beskyldninger om ekstreme holdninger, rasisme og tilstedeværelse på «ytre høyre».

Det er så langt fra realitetene som en ærlig inngripen med de analysene jeg har burde avstedkommet. Og Myksvoll eksemplifiserer jo akkurat den meningsløse behandlingen min realpolitiske tilnærming får.

Han koker i hop en beskrivelse av det jeg skriver om Balkan som jeg overhodet ikke kjenner meg igjen i. Problemet på Balkan hadde ikke bare med islam å gjøre, det handlet om etniske grupper presset sammen i en statsdannelse – altså heterogenitet som problem.

Les også

Oddvin Alfarnes: – Derfor er Resett nyttig

Les også

Doddo: – Ignoranter fortjener ikke spalteplass

Men Myksvoll klarer å mistenkeliggjøre mine syn med å hevde at etnisitet for meg bare skulle bety «hudfarge og religion». På den måten etterlater han et inntrykk av at jeg er reinspikka rasist. Noe som er en meget grov beskyldning, som det er påfallende at BTs redaktører har latt slippe gjennom.

Myksvoll har overhodet ikke noe positivt å si om boken i det hele tatt i denne omtalen i BT. Eller det er vel ikke så mye en omtale av boken som det er en omtale av meg.

Jeg regner ikke med at mitt tilsvar her kommer til å gjøre annet i Myksvolls hode enn å bekrefte hans egen konklusjon om at jeg totalt urettmessig fremstiller meg selv om et offer. Som han skriver: «Om det å gjere seg liten og påtatt undertrykt var ein idrett, ville Lurås vore i verdseliten.»

Norske medier har preferanser og har i liten grad tålt motstand til det multikulturelle og globalistiske paradigmet. Hvis ikke Myksvoll forstår hvordan politisk korrekthet skapes og videreføres, har BT skaffet seg en grunn og uerfaren kommentator.

Myksvoll er sikkert en anerkjent intellektuell i BT, men han ville ikke fått jobb i Resett. Det er derfor vi er et alternativ. Og hvorfor jeg mener et slik alternativ er nødvendig i dagens Norge, og min reise frem til å bryte med etablissementet, er den historien som blir fortalt i boken.

Publisert:
Din mening betyr noe
I BT trenger du ikke å være ekspert eller politiker for å slippe til. Skriv om det du har på hjertet! Skriv et innlegg