På tide å bry seg om fødekvinnene

Jeg har tillit til våre jordmødre. Det er tilliten til ledelsen på KK jeg sliter med.

KRISE: Kvinnehelse nedprioriteres både i utdanningsforløpet og i helseforetakene. Krisen er her nå – ikke om fire år, skriver Sofie Marhaug fra Rødt. Paul S. Amundsen

  • Sofie Marhaug
    1.-kandidat for Rødt i Bergen

Det er ingen hemmelighet at Kvinneklinikken (KK) i Bergen er for dårlig bemannet. I 2018 hadde klinikken 1500 avviksmeldinger, og flere av disse handlet om ubalanse mellom ressurser og oppgaver. I tillegg scorer fødeavdelingen på Haukeland dårligst på fire av fem kvalitetspunkter i en undersøkelse Folkehelseinstituttet la frem i år.

Som om ikke dette var nok, vil Høgskolen på Vestlandet nå kutte studieplasser innenfor jordmorutdanningen fordi Høgskulen mister praksisplasser.

Dessuten legges lokalsykehus og fødeavdelinger ned i distriktene, mens helseforetakene fører en stram økonomisk politikk som går på bekostning av kvinners helsetilbud.

Det er ikke rart at de jordmødrene vi allerede har, foretrekker fast arbeid og gode arbeidsforhold på helsestasjonene fremfor en stressende og hard jobb på Haukeland. Like fullt er det på KK de aller fleste kvinner i og rundt Bergen tross alt skal føde. Derfor må politikere og ledelsen på sykehuset for alvor prioritere kvinnehelse.

Selv om det fødes færre barn enn tidligere, betyr ikke dette at det trengs færre jordmødre. Fødslene i dag er nemlig mer kompliserte enn før og krever dermed større ressurser.

KRISE: Jeg har tillit til våre jordmødre. Det er tilliten til ledelsen på KK jeg sliter med. Når de ansatte har varslet om underbemanning har de blitt møtt med at ledelsen skal gjøre noe med situasjonen i 2023. Krisen er her nå – ikke om fire år. Jan M. Lillebø

Jeg har tillit til våre jordmødre. Det er tilliten til ledelsen på KK jeg sliter med. Når de ansatte har varslet om underbemanning, og mødre har uttrykket bekymring, har de blitt møtt med «god-dag-mann-økseskaft»: Direktør på KK, Susanne Albrechtsen, svarer at de skal gjøre noe med situasjonen i 2023. Krisen er her nå – ikke om fire år.

«Norge trenger flere barn», sa Erna Solberg i sin nyttårstale. Med et smil om munnen fortsatte hun talen med å si at hun ikke ville fortelle oss hvordan dette skal gjøres. Kommentaren var humoristisk ment, men jeg må innrømme at jeg lurer på om noen faktisk burde fortalt statsministeren hvordan Norge kan få flere barn.

Noen burde fortalt henne at vi trenger flere jordmødre, og at for å få til dette må vi ha nok studieplasser og gode muligheter for etterutdanning. Noen burde fortalt statsministeren at vi trenger fødeklinikker som er godt nok bemannet, slik at både de som jobber der og de som skal føde der føler seg trygge.

Talen er nemlig null verdt så lenge kvinnehelse nedprioriteres i utdanningsforløpet og i helseforetakene. Dette er situasjonen i dag. Og er det noen som kan bedre situasjonen, så er det regjeringen og Stortinget. Bare de har myndighet til å legge føringer for helse- og utdanningspolitikken i Norge. Men da må de begynne å bry seg om kvinnehelse, fremfor å servere tannløse oppfordringer om å få flere barn!

Din mening betyr noe
I BT trenger du ikke å være ekspert eller politiker for å slippe til. Skriv om det du har på hjertet! Skriv et innlegg