Hvis ikke engang de som lever på minstetrygd kan få fri rettshjelp, er ordningen bare en tragisk illusjon

Dette er ikke annet enn flaut for et land som Norge.

Publisert Publisert

GATEJURISTEN TI ÅR: Vårt jubileumsønske er fri rettshjelp til den som trenger det, skriver innsenderne. Foto: Scanpix (illustrasjonsfoto)

Debattinnlegg

 • Anna Bitte Linn Fagermo, Eiel Holten, Mia Myrhaug Blegen og Martin Hoff
  Kirkens Bymisjon/Gatejuristen

Gatejuristen møter hver eneste dag mennesker som opplever at det hjelper lite å ha rett hvis du ikke får rett, eller kan hevde din rett. Gatejuristen, som er drevet av Kirkens Bymisjon, feirer i disse dager sitt tiårsjubileum i Bergen. Formålet med Gatejuristen er å gi gratis rettshjelp til mennesker som har, eller har hatt et rusproblem.

Dette er en gruppe som erfaringsmessig trenger ulike typer juridisk bistand. De har ofte dårlige erfaringer fra møter med det offentlige. Nav eller sosialtjenesten oppleves ofte som motparter for våre klienter.

Gatejuristen hjelper til med å få kontakt med ulike offentlige tjenester og opptrer i mange tilfeller som megler mellom forvaltningen og våre klienter.
Noen ganger har klienten retten på sin side, andre ganger er det misforståelser som må oppklares, eller krav som ikke er berettiget.

I 2019 tok vi imot 309 klienter og registrerte 628 nye saker.

I jubileumsåret vil vi bruke våre erfaringer til å peke på et stort «hull» i samfunnets rettssikkerhet: Tilgangen til fri rettshjelp for dem som trenger det.

F.v. Anna Bitte Linn Fagermo, Mia Myrhaug Blegen, Eiel Holten, Martin Hoff Foto: Privat

Bergen er en menneskerettighetsby. Gatejuristen og Kirkens Bymisjon er opptatt av at dette er noe som forplikter oss. Denne «tittelen» må fylles med innhold og være en realitet for alle innbyggerne i denne byen.

Vi vil derfor utfordre vår nye justisminister, Monica Mæland (H), til å få fortgang i arbeidet med fri rettshjelp. Rettssikkerhetsproblemet gjelder nemlig ikke bare de som har et rusproblem. Det gjelder store grupper i samfunnet.

Kanskje også deg?

Hør bare: Vi har fri rettshjelp i Norge, men hjelpen er «behovsprøvd» etter inntekt. Ifølge rettshjelpsforskriften er inntektsgrensen i år 246.000 kroner for enslige og 369.000 for ektefeller med felles økonomi.

Beløpene har ikke økt med mer enn 16.000 kroner på 20 år, og har nå vært uforandret siden 2009! I tråd med den økonomiske utviklingen ellers i samfunnet, har denne grensen blitt mer og mer akterutseilt.

I dag er den nesten komisk.

FRI RETTSHJELP: Gatejuristen gir gratis rettshjelp til folk som har, eller har hatt rusproblemer. Foto: Gatejuristen

La oss se på et annet tall: Minstesatsen for uføretrygd ble nylig oppjustert til 247.647 for enslige. Det betyr at selv enslige som får den laveste trygden, mottar 137 kroner «for mye» hver måned. De regnes dermed som såpass velstående, at de ikke lenger kvalifiserer for behovsprøvd fri rettshjelp.

Denne gruppen, som er helt avhengig av hjelp fra velferdsstaten, blir nå nektet grunnleggende advokathjelp med henvisning til at de tjener for godt. Dette er ikke annet enn flaut for et land som Norge, og kan umulig være godt gjennomtenkt av lovgiver.

Samtidig er det kanskje grunn til håp. Høsten 2018 satte regjeringen ned et utvalg som skal se på rettshjelpsordningen. Det var på høy tid, for behovet for endringer har aldri vært større.

Som et minimum må man kunne forvente at inntektsgrensen kobles sammen med folketrygdens grunnbeløp, slik at ordningen faktisk gjelder for dem som trenger den mest, herunder de som mottar minstesatsen for uføretrygd.

Hvis ikke engang de som lever på minstetrygd skal være kvalifisert til fri rettshjelp, fremstår ordningen som en tragisk illusjon.

Dette er et velferdsgode vi både kan og bør ta oss råd til. Alternativet er et juridisk klassesamfunn som vi ikke kan være bekjent av, i hvert fall ikke i Menneskerettighetsbyen Bergen.

Enn så lenge fortsetter Gatejuristen i Bergen sitt arbeid med å tilby gratis rettshjelp til personer i vår målgruppe.

Vår erfaring er heldigvis at den som får hjelp til å hevde sin rett, også får rett når man har rett. Men pr. i dag har vi ikke ressurser til å yte bistand til alle som trenger hjelp. Vårt jubileumsønske er derfor fri rettshjelp til den som trenger det!

Publisert

Les mer om dette temaet

 1. – Jeg er ikke redd for en eneste narkoman. Jeg ser menneskene bak. Og det bør alle gjøre.

 2. Byen for nesten de fleste

 3. Noen kutt merkes bedre enn andre

 4. Dette minihuset er bygget av skoleelever: – Vi var grundig leie av skrot­pedagogikk

Din mening betyr noe
I BT trenger du ikke å være ekspert eller politiker for å slippe til. Skriv om det du har på hjertet! Skriv et innlegg
 1. Fri rettshjelp
 2. Bergen
 3. Uføretrygd
 4. Kirkens Bymisjon
 5. Monica Mæland