Før politikerne jager de narkomane ut av tunnelen, bør de tenke over dette

Området rundt Strax-huset må tilrettelegges for alle brukergrupper.

Publisert Publisert

UVERDIG: Ingen er tilfreds med situasjonen i tunnelen. Fotgjengerne virker irriterte og dels engstelige. Den andre brukergruppen virker flaue og ulykkelige, og sier ofte «unnskyld» eller «beklager» – en uverdig situasjon, skriver innsender. Foto: Bård Bøe (arkiv)

Debattinnlegg

  • Øystein M. Christiansen
    Damsgård

I forbindelse med at Michael Krohnsgate ble utvidet fra to til firefelts vei, ble det bygget en tunnel under gaten for å sikre fotgjengere trygg kryssing. Fotgjengerne var altså de brukerne tunnelen opprinnelig ble bygget for, uten at vi dermed kan påberope oss å ha hevd på tunnelen.

I 2012 ble Bergen kommunes tiltak for narkomane flyttet fra Florida til Straxhuset, like ved denne tunnelen. Strøket skiftet etter dette karakter; det gamle tilnavnet «Blodbyen» har igjen fått relevans.

Fra 2013 til 2018 har utrykninger med ambulanse til strøket økt fra én til to ganger per uke til én til to ganger per dag. Politiet er her trolig omtrent like ofte. Brannvesenet kommer også en sjelden gang, når noen har tent bål i tunnelen.

Les også

Byrådet flytter rusmiljøet fra Strax-tunnelen

De nye brukerne, som i ettertid synes å ha fått enerett på denne betegnelsen, syntes raskt å finne seg bedre til rette i tunnelen og i trappen opp til Michael Krohnsgate, enn i selve behandlingssenteret. De fortrengte raskt de fleste som tilhørte den opprinnelige brukergruppen.

I tunnelen må man nå sikksakke mellom sykler, rullatorer, de nye brukerne og dammer med forskjellige væsker. Fremfor å bruke tunnelen, velger vanlige fotgjengere å snirkle seg frem mellom brukere, kanyler, morfinskjeer, veltede pappbegre og rester av skillingsboller i trappen, for så løpe over de fire feltene i Michael Krohns gate.

Det er tydelig at verken de nye eller de opprinnelige brukerne er tilfreds med situasjonen. Fotgjengerne virker irriterte og dels engstelige. Den andre brukergruppen virker flaue og ulykkelige, og sier ofte «unnskyld» eller «beklager» – en uverdig situasjon. Folk med barnevogn triller de 500 ekstra meterne via Tverrveien.

De to brukergruppene har vidt forskjellige behov og må separeres, slik man gjør med trafikanter med motstridende behov. Bystyrets forslag om å beholde Strax-huset og bygge en paviljong like ved, vil ikke i seg selv løse problemet. Paviljongen må gjøres til et mer attraktivt sted å oppholde seg for Strax-husets klientell enn tunnelen og trappen.

Les også

Varaordføreren mener kommunen lager ny russcene

Narkotikaselgere og brukere ønsker tilsynelatende et område under tak, der de ikke føler at de er i veien for andre. Området bør være fritt for innsyn og inngripen fra ordensmakten, med fortsatt mulighet for å ruse seg, handle dop og betale i kontanter, eller med bytte av varer og tjenester. Det synes også å foregå en del reparasjon av sykler i tunnelen. Paviljongen må dekke disse behovene.

Vanlige fotgjengere vil gjerne ha rene, trygge og ryddige trafikkområder, der man kan gå uten sjøstøvler. Det krever sannsynligvis god belysning, videoovervåking og oppfølging av hærverk mot slike installasjoner. Styret for Treet og Portalen parkering har vedtatt å montere videokamera ved felles garasjeport, så jeg tror ikke videoovervåking vil vekke motstand blant disse brukerne.

Det gjelder å ikke gjøre det vanskeligere for brukerne av Straxhuset. De har det sannelig tøft nok som det er! Det gjelder å skape forhold som tilgodeser begge brukergrupper. Hvis noen av byens politikere ønsker å få bedre kunnskap om hvordan det er å bo i området, er vedkommende velkommen til å spise frokost i Treet på vei til jobb noen dager.

Publisert
Din mening betyr noe
I BT trenger du ikke å være ekspert eller politiker for å slippe til. Skriv om det du har på hjertet! Skriv et innlegg