Ingen spør oss bussjåfører hva vi mener

DEBATT: For meg gir denne utbyggingen ingen mening. Men så er jo jeg bare en av dem som kjører bussen.

Publisert Publisert

UNDERLIG: Det er med en viss undring man registrerer at Statens vegvesen ufortrødent, og tilsynelatende uten motstand, bygger ned fremkommeligheten for bussen, skriver innsender. Foto: Ørjan Deisz (arkiv)

Debattinnlegg

  • Ørjan Takle
    Bussjåfør, tillitsvalgt og klubbleder for Fellesforbundet.
  1. Leserne mener

For å hindre at veksten i persontransport skjer med bil og bidrar til økt forurensning og dårligere fremkommelighet, vil regjeringen at flere skal gå, sykle og benytte kollektivtrafikken. Dette er nedfelt i Nasjonal Transportplan (NTP), og i Regional Transportplan for Hordaland.

Det er ingen stor uenighet å spore mellom partiene når det gjelder denne overordnede målsettingen. Frp vil kanskje ha noe mer fokus på veibygging enn utbygging av kollektive løsninger, men i det store og hele er det en rørende enighet om å satse på kollektivtransport.

Derfor er det med en viss undring man registrerer at en av de offentlige etatene ufortrødent, og tilsynelatende uten motstand, bygger ned fremkommeligheten for bussen. Det skjer mange steder, men jeg kjenner best Sotra og Øygarden. Jeg er nemlig bussjåfør der.

INNSENDEREN: Ørjan Takle jobber som bussjåfør i Nettbuss, som kjører for Skyss i ruteområde Bergen Vest frem til 24.6.19. Da overtar Tide buss. Han er tillitsvalgt og klubbleder for NTF (Norsk Transportarbeiderforbund). Foto: Privat

Les også

Slik blir din nye bompengehverdag

En busstur fra Bergen til Hellesøy tar drøyt en og en halv time. På noen turer en time og tre kvarter. Med bil tar samme turen omtrent én time. Det motiverer kanskje ikke nevneverdig for å sette bilen igjen hjemme.

Hva er det så som gjør forskjellen? Jo, på denne strekningen har Statens vegvesen i sin visdom kommet på å anlegge såkalt ensidige holdeplasser. Det vil si at der det bor flest folk på den ene siden av veien, blir holdeplassen anlagt der folk bor. Bussen må da krysse motgående kjørefelt i en 180 graders sving, og stoppe på holdeplassen på andre siden av veien. Når holdeplassen er ferdig betjent, må bussen gjennomføre en ny 180 graders sving for å komme tilbake på riktig kurs.

Bussen har da vikeplikt for ett kjørefelt for å komme inn til holdeplassen, og to for å komme seg ut igjen. Nå skal det jo også nevnes at busstrafikken i stor grad følger den øvrige trafikken. Det vil si at bussen går oftest på de tidene av døgnet da folk flest reiser. Altså når det er mest trafikk å vike for.

Les også

Vegvesenet fjerner busstopp og lager kantstopp: – Dette vil skape farlige situasjoner

Denne løsningen har Statens vegvesen valgt på Ågotnes terminal, Stegavika, Raudhammaren, Blomvåg terminal, Sauøy og Tjeldstø terminal. Dertil har Skyss lagt opp til at bussen skal innom Storavatnet terminal, Straume terminal, ta omveien over Kolltveit, så må passasjerene bytte buss på Ågotnes terminal, og deretter tar bussen omveien om Alvheim.

Statens vegvesen er åpenbart så fornøyd med sine ensidige holdeplasser, at de i disse dager er klar til å åpne enda en på Solsvik Elvebakk Rv. 561. For sikkerhets skyld i en 80-sone. Noe som gjør kryssing av veien med store trege kjøretøy ekstra krevende.

I siste halvdel av forrige århundre ga man bussen forkjørsrett ut fra holdeplass i fartssoner opp til og med 60 km/t for å øke fremkommeligheten. Nå når en overveldende politisk enighet har vedtatt målsettingen om å få flere til å bruke buss, gir vi bussen vikeplikt for tre kjørefelt.

For meg gir denne utbyggingen ingen mening. Jeg mener dette bygger ned fremkommeligheten for kollektive transportløsninger. Og dessuten gjør det bussen mindre attraktiv som transportmiddel. Men så er jo jeg bare en av dem som kjører bussen. Og ingen spør oss hva vi mener.

Publisert
Din mening betyr noe
I BT trenger du ikke å være ekspert eller politiker for å slippe til. Skriv om det du har på hjertet! Skriv et innlegg