Givergledens klamme hånd

Hva skal vi med kunsteksperter og kunst i det offentlige rom?

Din mening betyr noe
I BT trenger du ikke å være ekspert eller politiker for å slippe til. Skriv om det du har på hjertet! Skriv et innlegg