- BT sin lederskribent er vanvittig fjernt fra virkeligheten

Krisepakkene som tilbys Hellas vil gi økonomisk kollaps, eksploderende ulikhet og arbeidsledighet.

Din mening betyr noe
I BT trenger du ikke å være ekspert eller politiker for å slippe til. Skriv om det du har på hjertet! Skriv et innlegg