Isak Lekve

Det ligger nok langt inne, men i møte med virkeligheten må selv vår selverklærte borgerlige, liberale, pro-EU og «ikke-sosialistiske» lokalavis, legge om kursen. I lederen mandag 29. juni ser vi i hvert fall noen tegn til selvransakelse. Først skrives det at det er «faglig uenighet» om hvorvidt krisepakken som er tilbudt grekerne er egnet til å løfte landet. Det er selvsagt bare tull. Ingen som har undersøkt den mener at krisepakken vil bidra til å løfte Hellas.

Les også:

Den ville kunne bidra til å frigjøre midler til å betale en del gjeld på kort sikt, men den ville også fortsette strupingen av gresk økonomi på en måte som gjør at gjelden på sikt ikke blir lettere, men vanskeligere å betjene.

At den likevel legges frem og forsvares, skyldes utelukkende prinsippet om at man «bør betale tilbake det man skylder». For europeiske regjeringssjefer handler det nok også om å gi et signal til europeiske velgere om at det ikke nytter å velge bort kuttpolitikk, privatiseringer, avreguleringer og økende ulikhet, ja kort sagt nyliberalisme, i demokratiske valg. Det er kommet for å bli.

All historisk fundert analyse som faktisk undersøker hva denne politikken har bidratt med i Hellas, vil med nødvendighet komme til samme konklusjon om krisepakken: Den vil sende grekerne enda nærmere stupet.

Les også:

Videre kommer lederen selvsagt med de vanlige mytene om at de har brukt for mye penger (mens bankenes totale ansvarsløshet og sosialiseringen av tapet ikke nevnes med et ord), men leverer faktisk også noe av den sterkeste kritikken av troikaen jeg har sett fra den kanten — nemlig at de har satt Hellas på «en hestekur med uviss virkning».

Her viser BT sin lederskribent både hvor vanvittig fjernt de er fra virkeligheten - virkningen er vel kjent og vi er mange som har repetert den i både dager og år: Økonomisk kollaps, eksploderende ulikhet og arbeidsledighet.

Sult, desperasjon og en selvmordsrate som har gått rett til himmels, mens den gjelden de søkte å temme nå er totalt ute av kontroll - samtidig som vi også ser noe så sjeldent som en slags begynnende refleksjon rundt den politikken som også BT har støttet gjennom syv lange kriseår.

Det som tidligere var «tøft men nødvendig» er nå omdefinert til å ha en uviss virkning. Velkommen etter. La oss håpe de også tar det siste steget og kaller en spade for en spade - og i neste leder åpent skriver at krisepolitikken har vært en fullstendig borgerlig fiasko.