Vanskelig å lære å svømme uten basseng

Kan politikerne fortelle elevene hvordan de skal oppnå kompetansen i svømming i skolefaget kroppsøving hvis det ikke finnes svømmebasseng?

Publisert:

SPØR POLITIKERNE: Kan dere fortelle alle foreldre hvordan dere vil legge til rette for at det finnes svømmebasseng tilgjengelig på skolene i løpet av skoledagen, skriver Bjørg Oddrun Hallås. arkivfoto: JAN M. LILLEBØ

Debattinnlegg

  • Ansatt Ved Rå Ungdomsskole.
  • Kroppsøvingslærer
  • Frode Stubseid
  • Ansatt Ved Idrettsseksjonen Ved Høgskolen I Bergen
  • Førstelektor
  • Bjørg Oddrun Hallås

Bergens Tidene løftet i helgen frem bekymringer for hva som kan skje hvis enda flere svømmebasseng i ulike bydeler i Bergen kommune blir nedlagt. Debatten om svømmeferdigheter og svømmebasseng løftes med jevne mellom frem i media både lokalt og nasjonalt.

Over tusen risikerer å miste bassengplass:

Den aller største bekymringen for oss er hva som nå vil skje med den obligatoriske svømmeopplæringen som er en del av kroppsøvingsfaget i skolen. Rå skole, en av skolene som nå frykter at det stengte svømmebassenget ikke vil bli rehabilitert, er en av ungdomsskolene i Bergen kommune som i alle år har hatt et eget svømmebasseng og har tilbudt svømming på 8. og 9. trinn for alle elever.

Byrådet endrer bassengstrukturen:

Les også

Legger ned svømmebasseng

De siste 20-30 år har alle elevene der hatt en time svømming hver 14 dag. Skolen har i tillegg tilbudt ekstratimer til elever som ikke kan svømme. I oktober/november 2015 ble bassenget stengt pga stort behov for rehabilitering. I disse månedene har ikke elevene hatt noe tilbud om svømming. Kroppsøvingslærerne på skolen er nå bekymret for hvordan elevene skal oppnå kompetansen i svømming og livredning i løpet av ungdomsskolen. Lærerne er også opptatt av hvor barneskolene, som har brukt svømmebassenget på Rå skole, nå skal ha svømmeopplæring.

Najonal ferdighetsprøve:

Les også

Regjeringen vil innføre svømmeprøve

Kroppsøving er et obligatorisk fag for alle elever i norsk skole. Fra 1. august 2015 ble det vedtatt nye kompetansekrav i svømming (se faktaboks).

Kjære politikere: Kan dere fortelle elevene i Bergen kommune hvordan de skal oppnå kompetansen i svømming og i livberging, i skolefaget kroppsøving, hvis det ikke finnes svømmebasseng?

Kan dere fortelle kroppsøvingslærerne i Bergen kommune hvordan de skal få gjennomføre svømmeundervisning og vurdere elevene sine i svømming og livberging uten svømmebasseng eller uten nok timer i svømmebasseng?

Kan dere fortelle alle foreldre, som nå er bekymret for barnas svømme— og livredningskompetanse, hvordan dere vil legge til rette for at det finnes svømmebasseng tilgjengelig på skolene i løpet av skoledagen?

Kan dere fortelle kroppsøvingsstudenter hvordan de skal få praksiserfaring i svømming hvis de skal i praksis til en av skolene i Bergen kommune som ikke har tilgang til svømmebasseng?

Publisert:
Din mening betyr noe
I BT trenger du ikke å være ekspert eller politiker for å slippe til. Skriv om det du har på hjertet! Skriv et innlegg