Jo, også trygge barn mobber

Mobbing gir status, tilhørighet og makt.

Publisert Publisert

FLYTTET: Arnar ble mobbet fra 1. til 8. klasse. Han og moren flyttet derfor fra Karasjok til Arendal, der han begynte på ny skole og fikk venner. Foto: Kjetil Solhøi/NRK

Debattinnlegg

  • Guttorm Helgøy
    Rektor, Gangstø ressurssenter
  • Jogeir Sognnæs
    Leder, Fjell PPT, prosjektleder Trygg i Fjell

Regjeringens tiltakspakke mot mobbing er for lite handlekraftig, skriver blogger og forfatter Trude Helén Hole i innlegget «Et selvmord for mye» i BT 20. september. Hun viser til dokumentaren om Arnar og Mia i NRK Brennpunkt 18. september.

Det er ikke mulig å være uenig i at ett selvmord er ett for mye, men det er flere elementer i innlegget til Hole vi reagerer på. Mobbing er en kompleks materie som stiller store krav til kompetanse og nøyaktighet, og det er bakgrunnen for at vi velger å ta for oss Hole sine syv punkter:

1. Barn som ikke slutter å mobbe, bør bytte skole, skriver Hole.

Vi mener at dette er et utfordrende standpunkt som i mange medieoppslag blir stående uten de nødvendige nyansene. Det er mange tiltak som skal prøves ut før man kan vurdere å flytte et barn som mobber. I Fjell har vi sammen med skolene utviklet en tiltakspyramide med eksempler på tiltak på ulike nivåer. Ekstra tilsyn i friminuttene og restriksjoner i friminuttene er to konkrete eksempler på tiltak i skoletiden. At eleven må bli kjørt til skolen eller ta en annen buss, er et eksempel når mobbingen foregår på skoleveien. Det viktigste er at de voksne har hovedansvaret for å hjelpe de som mobber til å slutte med det.

Alle voksne må ta ansvar – sammen, skriver Guttorm Helgøy og Jogeir Sognæs.

2. Elevundersøkelsen må endres, skriver Hole.

Det er meget mulig, men vi vil understreke at elevundersøkelsen er en anonym kartlegging. Vi er mer opptatt av å identifisere aktørene, både de som blir utsatt for mobbing og krenkelser, og de som utøver slik atferd. Det finnes gode kartleggingsverktøy som forteller oss dette. Blant annet har Tove Flack utviklet «Innblikk» og Erling Roland har utviklet «Spekter».

3. Bøtelegg flere, skriver Hole.

Det er mulig bøter er et virkemiddel i kampen mot skoler og kommuner som ikke tar mobbing på alvor. Vi er opptatt av kompetanse. Hvis vi kjører bil uten opplæring, risikerer vi farlige situasjoner. Mangel på kunnskap om mobbing kan føre til dårlig håndtering. Vi har i dag mye kunnskap om hva mobbing er og hvordan man forebygger, avdekker og håndterer det. Kunnskapen må nå ut til skoler, barnehager, fritidsarenaer og til foreldre. «It takes a village to raise a child».

4. Digital mobbing må tas alvorlig, skriver Hole.

Ja takk – veldig gjerne. Mobilforbud på skolen som virkemiddel? Ja, kanskje det også. Men digital mobbing forekommer ikke bare i skoletiden, det skjer hele døgnet. De fleste (over 80 prosent) som mobbes digitalt, mobbes også på andre måter. Det betyr at om den tradisjonelle mobbingen tas på alvor, kommer vi langt i kampen mot den digitale mobbingen. De voksne må følge med, gripe inn, varsle, undersøke, sette inn tiltak og evaluere.

5. Trygge barn mobber ikke, skriver Hole.

Jo, det gjør de. Mobbing gir status, tilhørighet og makt.

6. Mobbeforebyggende fag må inn i skolen, skriver Hole.

Ja, takk. Sammen med fag som psykisk helse, angstmestring og andre tiltak som bygger trygge og selvstendige barn, for eksempel Zippys venner. Men enda viktigere er det at pilarene i antimobbearbeid – kunnskap om forebygging, avdekking, håndtering og etterarbeid – kommer mye sterkere inn i lærerutdanningene. Det som stopper mobbing, er å stoppe mobbing.

7. Det bør opprettes et nasjonalt klageorgan for mobbing, skriver Hole.

Fra 1. august har Fylkesmannen fått oppgaven som klageorgan, med nytt mandat og nytt lovverk å forholde seg til. Å si at det ikke virker er prematurt.

«Mobbing må gi konsekvenser, også for dem som mobber», skriver Hole. Vi vil avslutte med å understreke at mobbing har konsekvenser for alle involverte, både de som mobber, de som blir utsatt for det, og de som er tilskuere. Og konsekvensene er ikke gode for noen av dem. Derfor må alle voksne ta ansvar – sammen.

Publisert
Din mening betyr noe
I BT trenger du ikke å være ekspert eller politiker for å slippe til. Skriv om det du har på hjertet! Skriv et innlegg