Et selvmord for mye

Regjeringens tiltakspakke mot mobbing er for lite handlekraftig. Her er syv konkrete forslag til hva vi kan gjøre.

Publisert:

MINNER: NRK Brennpunkt dokumentaren «Arnar og Mia» ble sendt tirsdag 19. september. 12 år gamle Mia tok sitt eget liv. Her ser moren hennes Nina Næss på tegninger datteren har laget. Foto: Hans Erik Lindbom/NRK

Debattinnlegg

Trude Helén Hole
Blogger og forfatter, newspirit.no

Tirsdag denne uken sendte NRK Brennpunkt en meget sterk og gripende dokumentar om mobbing, om barn som tar sine liv og skolenes ansvarsfraskrivelse.

Vi har nulltoleranse for mobbing i Norge, likevel aksepteres det. 13 år gamle Odin Olsen Andersgård er en gutt vi aldri må glemme. Lambertseter og Aursmoen skole tok ikke Odin på alvor. Han orket til slutt ikke mer og tok sitt eget liv. Odin er ikke alene, og flere vil følge. For å oppnå vårt mål som er nulltoleranse, må vi nå innføre nulltorelanse også i praksis – ikke bare på papiret!

Trude Helén Hole Foto: Privat

Regjeringens tiltakspakke er for lite konkret og signaliserer for lite vilje og handlekraft. Vi trenger håndfaste tiltak som er lett å iverksette, og som viser en markant kurs- og holdningsendring. Mobbing må gi konsekvenser for den som mobber, samt foreldre, skoler og kommuner som ikke tar mobbing på alvor. Og den som mobbes må få hjelp før flere liv går tapt.

Les også

Pappa: - Mobbing gir makt, tilhørighet og status

I min dokumentarbok om selvmord har jeg fremmet 7 konkrete forslag rundt mobbing:

1. Barn som ikke slutter å mobbe, bør bytte skole. Det er urimelig at ofre blir kasteball i systemet. Men Utdanningsforbundet og KS som representerer skoleeierne, sier nei med følgende begrunnelse: Å tvangsflytte en elev er en fallitterklæring for skolen og kommunen, og kan innebære at skolen ikke har lyktes med en av de viktigste oppgavene; å fremme helse, trivsel og læring, skrev seksjonsleder i Utdanningsforbudet, Torbjørn Ryssevik, i et høringssvar til Kunnskapsdepartementet (KD).

2. Elevundersøkelsen må endres. På ett år ble antall mobbeofre i Norge nesten halvert, men kun på papiret. I perioden 2007- 2012 ble rundt syv prosent mobbet ifølge undersøkelsen, det vil si over 50.000 elever i grunnskolen og videregående. Høsten 2013 svarte kun fire prosent at de ble mobbet. Ved å innføre begrepet «krenkelser» i undersøkelsen, kvittet Utdanningsdirektoratet seg med 20.000 mobbeofre! Å bli utestengt, spredt løgner om, ertet og gjort narr av er ifølge den nye undersøkelsen en krenkelse - ikke mobbing. Ved å «stramme inn» elevenes bruk av mobbebegrepet, skjules fakta rundt mobbing. Elevundersøkelsen bør avsløre fakta – ikke pynte på skolenes image.

Les også

Les hva en lærer gjorde for å bekjempe mobbing: Lærer Bjørndals metode

3. Bøtelegg flere. Foreldre, skoler og kommuner som ikke tar mobbing på alvor, bør kunne ilegges bøter. I mai 2013 ble internett definert som offentlig rom i den norske straffeloven. Derfor er trusler, trakassering, sjikane og hatkriminalitet i sosiale medier straffbart.

4. Digital mobbing må tas alvorlig. For ti år siden var skolene mobilfrie, og mobbing i sosiale medier var et ukjent fenomen. Ifølge professor Rune Krumsvik i forskningsgruppen Digitale Fellesskap ved Universitetet i Bergen, ga både lærere og elever i en undersøkelse i 2011 uttrykk for at de ønsket flere begrensninger. Skolevesenet bør innføre forbud mot mobilbruk i hele eller deler av skoletiden. Mobilbruk kan føre til ekskludering og økt mobbing. Tilbakemeldinger og «likes» påvirker den mentale helsen til elevene – og skaper vinnere og tapere.

VONDT I MAGEN: I dokumentaren møter vi også Arnar. Han hadde ofte så vondt i magen at han kastet opp, fordi han gruet seg til å gå på skolen. Foto: Kjetil Solhøi/NRK

5. Trygge barn mobber ikke. God adferd generelt og i sosiale medier begynner i hjemmet. For barn er grensesetting og et klart NEI ensbetydende med trygghet og at du bryr deg om dem. Sjekk barnas mobil og forklar hvorfor. Dette er din rett og plikt som forelder. Ikke tillatt barnet å være på sider som Ask.fm, Periscope, Formspring, Jodel og Kiwi. Legg bort mobilen under frokost og middag, og når det er natt. Og ikke minst: Lær barna dine å være glad i seg selv – egenkjærlighet er viktig! Barn som har det godt med seg selv, mobber vanligvis ikke.

Les også

« Jeg ble mobbet, men det er ingenting galt med meg».

6. Mobbingsforebyggende fag må inn i skolen. God psykisk helse og livsmestring, samt temaer rettet mot adferd, inkludering og mobbing må inn som skolefag. Også lek, fysisk bevegelse og aktivitet, som er en forutsetning for sunn helse og et godt læringsmiljø må få større plass i skolen. Det har også vist seg at felles måltider med sunn og god mat virker forebyggende, og forbedrer skolemiljø og læring betraktelig. Dette er det verdt å se nærmere på.

7. Det bør opprettes et nasjonalt klageorgan for mobbing. Da Djupedal-utvalget la frem sin mobberapport i 2015, ble Barneombudet foreslått som klageorgan. Men kunnskapsminister Torbjørn Røe Isaksen (H) trosset eget ekspertutvalg og beholdt ordningen der klager rettes til Fylkesmannen. I 2015 mottok fylkesmennene kun 245 mobbeklager, mens over 50.000 mobbes. Dette viser at klagemuligheten ikke fungerer.

Myndighetene og helseministeren i den nye regjeringen bør nå vise at de tar mobbing, fagfolk og elever på alvor og opprette et nasjonalt klageorgan. Og mobbing må gi konsekvenser, også for den som mobber.

Et selvmord på grunn av mobbing er ett for mye! Dette må vi nå innse.

Publisert:
Din mening betyr noe
I BT trenger du ikke å være ekspert eller politiker for å slippe til. Skriv om det du har på hjertet! Skriv et innlegg