Vi tåler overgangen til DAB

Opprøret mot DAB er vanskelig å forstå.

BEDRE LYD: Når vi nå har fått DAB-radio i bilen, bruker jeg mye mindre tid til å irritere meg over dårlig lyd, skriver innsenderen. Scanpix

Helge Walle
Knarrevik

Siden kringkastingen i min ungdom ble overført fra mellombølge til FM, har det skjedd store endringer i måten vi kommuniserer på. Vi har fått automatisk mobiltelefonnett, der en liten «revolusjon» ble gjennomført da vi gikk over fra manuelt sentralbord til Nordisk mobiltelefonsystem (NMT), og deretter videre til GSM. Mange husker vel den store diskusjonen om manglende dekning da NMT skulle nedlegges.

Selvangivelsen som vi tidligere leverte på papir i slutten av januar hvert år, leveres nå hjemmefra via PC, og regninger er rimeligst å motta og betale via nettbanken. Papirkorrespondanse med bank, forsikring og myndigheter går via internett for den som ønsker det.

Les også

NRK har ikke testet DAB-dekningen til sjøs

For gruppen eldre mennesker, som jeg snart er en del av, kan den tekniske utviklingen noen ganger virke overveldende. Den siste utfordringen vi fikk hjemme var en tykk manual som fulgte med komfyren med induktiv topp. Det har kostet familien mye penger å skifte til nyere og sikrere bil, smarttelefon som kan ta sylskarpe bilder, og kraftigere PC fordi hastigheten på nettet og kravet til databehandlingen har økt. Men de fleste utgiftene har vi tatt frivillig på oss fordi vi ønsket det selv.

I lys av alt vi har tilpasset oss de siste tiårene, synes jeg at opprøret mot DAB er vanskelig å forstå. Overgangen er uten tvil kostbar, men jeg tviler på at den er blant de største byrdene samfunnet og innbyggerne har tatt på seg i nyere tid. Det kan være verd å tenke over at med teknisk utvikling følger det arbeid som skaper lønnsinntekter til innbyggere og skatteinntekter til samfunnet. Den reelle kostnaden med mange moderniseringstiltak er ikke så lett å beregne når det tas hensyn til pengene som kommer i retur i form av lønn, skatt og moms. Det økonomiske argumentet er lett å ta i bruk når man skal underbygge et syn man på forhånd har på en sak.

Hjulene i samfunnet går stadig rundt. Vi skal nok tåle overgangen til DAB også. Før øvrig vil jeg nevne at når vi nå har fått DAB-radio i bilen, så bruker jeg mye mindre tid til å irritere meg over dårlig lyd. Når sendingen er der, så er den god, og når det ikke er dekning, blir radioen stille. Kanskje dette kan ha en positiv innvirkning på trafikksikkerheten?

Mon tro hva som blir navnet på nettet som skal erstatte DAB om noen år?

Din mening betyr noe
I BT trenger du ikke å være ekspert eller politiker for å slippe til. Skriv om det du har på hjertet! Skriv et innlegg