Venstre svikter guttersom nå blir omskåret

Et norsk lovforbud mot omskjæring vil gi et signal om at barns rettigheter står sterkt i samfunnet vårt.