Myten om den lykkelige prostituerte

Sexkjøpsloven er ikke et utslag av at flertallet «vedtok å legge sin egen moral til grunn for hva andre skal gjøre», slik BT hevder. Loven handler ikke om seksualmoral, men om bekjempelse av overgrep.

Publisert Publisert

MENN KJØPER KVINNER: Handel med kvinner og barn er en av de største globale illegale forretningsområdene i verden, skriver Tina Åsgård. Foto: Robert Schlesinger, DPA

Debattinnlegg

  • Tina Åsgård
iconDenne artikkelen er over fem år gammel

TINA ÅSGÅRD

Under tittelen «Moralismens overtak» oppfordrer lederen i BT 23. juli stortingsflertallet til å oppheve sexkjøpsloven. Argumentasjonen er tydeligvis at dette er det liberale, og dermed riktige, standpunktet, uavhengig av hva den kommende evalueringen av loven vil vise. Lederens argumentasjon viser en himmelropende mangel på kunnskap om hva prostitusjon er og innebærer. Når BT skriver at loven «forbyr frivillige handlinger mellom voksne mennesker, uten skade for tredjepart», kan det bare skyldes at BT har falt for myten om den lykkelige prostituerte. Det er på tide å bringe fakta, ikke synsing, inn i debatten.

Prostitusjon er menneskehandel

Handel med kvinner og barn er en av de største globale illegale forretningsområdene i verden. FN anslår at rundt fire millioner kvinner og barn er ofre for trafficking hvert år. FNs konvensjon mot transnasjonal organisert kriminalitet slår fast at prostitusjon og handel med kvinner er to sider av samme sak. Svært mange kvinner i prostitusjon har tidligere vært utsatt for seksuelle overgrep og/eller omsorgssvikt, svært mange er rusavhengige og/eller i en vanskelig økonomisk situasjon.

Hensikten er å gi et tydelig signal til alle som vil utnytte kvinner i en sårbar posisjon om at i Norge er det ikke greit å kjøpe kvinner

BT kaller dette frivillighet, vi kaller det utnytting. Prostitusjon handler for det store flertallet av kvinnene og jentebarna (ja, for det er stort sett kvinner og jentebarn som kjøpes) om vold, overgrep og manglende rettssikkerhet.

Les også

- Mye asfalt og lite sol

Sexkjøpsloven er ikke et utslag av at flertallet «vedtok å legge sin egen moral til grunn for hva andre skal gjøre», slik BT hevder. Loven handler ikke om seksualmoral, men om bekjempelse av overgrep. Hensikten er å redusere etterspørselen som er grunnlaget for all prostitusjon, og å gi et tydelig signal til alle som vil utnytte kvinner i en sårbar posisjon om at i Norge er det ikke greit å kjøpe kvinner.

Alvorlig tilbakeslag

Rachel Moran, tidligere prostituert fra Irland, beskriver sitt liv som prostituert i et innlegg i BT 04.06.2013: «Jeg ble misbrukt seksuelt for penger». Rachel Moran er en av flere tidligere prostituerte som har kastet seg inn i debatten om sexkjøpsloven.

Mange tidligere prostituerte kjemper nå i sine hjemland for å følge Norges og Sveriges eksempel

Hun besøkte Bergen i vår i anledning kvinnedagen, og kom med en sterk oppfordring om at vi måtte kjempe for å bevare den norske loven. Både hun, og mange andre tidligere prostituerte, kjemper nå i sine hjemland for å følge Norges og Sveriges eksempel. En oppheving av loven vil være et alvorlig tilbakeslag.

BT ønsker at stortingsflertallet skal vise mot og oppleve sexkjøpsloven. Vi mener det modige vil være å stå opp mot de sterke kapitalkreftene som tjener store penger på at menn kjøper kvinner. Lytt heller til Rachel Moran og andre som har kommet seg ut av prostitusjon: Bevar sexkjøpsloven!

Publisert
Din mening betyr noe
I BT trenger du ikke å være ekspert eller politiker for å slippe til. Skriv om det du har på hjertet! Skriv et innlegg