Flere lærere til de yngste elevene

Det er bare å sette i gang med å ansette lærere fast.

Publisert Publisert

IKKE RIKTIG: I BTs oppslag 18. mai kan man få inntrykk av at det er uforutsigbart for kommunene hvordan pengene skal brukes, og at de ikke brukes i tråd med budsjettavtalen. Det er ikke riktig. Foto: Faksimile Bergens Tidende 18.05

Debattinnlegg

  • Magnus Thue
    Statssekretær (Høyre), Nærings- og fiskeridepartementet

Tidlig innsats er avgjørende for å hindre at elever blir hengende etter i de første skoleårene. Derfor har de fire samarbeidspartiene på Stortinget satset på flere lærere i 1. til. 4. klasse. Kommunene får i 2017 øremerket 1,2 milliarder kroner i året til å øke antall lærere for de minste elevene.

I budsjettforliket vedtatt i desember 2016 ble ordningen med økt lærertetthet styrket med 460 millioner kroner med virkning allerede fra 1. januar 2017. Fordi det tar noe tid å ansette lærere, la vi i årets tildelingsbrev inn litt fleksibilitet i hvordan deler av pengene brukes det første året.

I BTs oppslag 18. mai kan man få inntrykk av at det er uforutsigbart for kommunene hvordan pengene skal brukes, og at de ikke brukes i tråd med budsjettavtalen. Det er ikke riktig.

Kommunene vil få 1,2 milliarder kroner i 2017, i 2018 og i årene fremover – så det er bare å sette i gang med å ansette lærere fast.

Publisert
Din mening betyr noe
I BT trenger du ikke å være ekspert eller politiker for å slippe til. Skriv om det du har på hjertet! Skriv et innlegg