Klima burde være viktigst

Stortingskandidatene svar på spørsmål om «de viktigste klimatiltak» er patetisk lesning.

Publisert: Publisert:

BARNEBARNA TAR STØYTEN: Skal vi fortsette med å bygge vår overflod på ulykken til våre barnebarn, spør Bjørghild Des Bouvrie. Foto: Privat

Debattinnlegg

Bjørghild des Bouvrie
Medlem i Besteforeldrenes klimaaksjon

BTs oversikt 20. juli over hva stortingskandidater ser som «de viktigste klimatiltakene», er patetisk lesning. Kandidatene deltar i valget til neste fire års styring av Norge, der klima bør være det absolutt viktigste emne. Det handler om å få landet inn på et nytt spor snarest, for å avverge en global temperaturstigning på rundt 3 grader med katastrofale konsekvenser for store deler av verden.

Så godt som ingen av partiene ser ut til å forstå dette. Nesten alle glemmer det som Norges Grunnlov § 112 sier. Der står det at «Enhver har rett til et miljø som sikrer helsen, og til en natur der produksjonsevne og mangfold bevares. Naturens ressurser skal disponeres ut fra en langsiktig og allsidig betraktning som ivaretar denne rett også for etterslekten.»

Les også

Magnus Hoem Iversen: Venstresiden er dum, høyresiden er ond

Hva sier partiene til dagens ungdom, som går rundt og er engstelige for klimaforverring de føler står for døren? Er dette svaret på de talløse varsler fra sakkyndige om at det HASTER med å snu utviklingen til et nullutslipps-samfunn?

Ifølge en undersøkelse gjennomført på oppdrag av Kirkens Nødhjelp mener 71 prosent at Norge gjør for lite for å kutte klimautslipp, og over halvparten av befolkningen mener Norge bør gå foran andre land. Mange er villige til å bidra med sitt. De sorterer avfall, reiser kollektivt, holder klesbyttedager, velger elbil fremfor fossil-bil, sykler og mye mer. Det er viktig, og denne innsatsviljen bør støttes oven fra. Men nå gjelder det først og fremst de tiltak som ikke landets innbyggere makter å gjennomføre. Landets styre er pålagt av Grunnloven å lede befolkningen til en klima-trygg fremtid. Da trenges det en masterplan for hvordan landet snarest mulig kan styres bort fra fossilavhengigheten. I store trekk handler det om dette.

1. Sørge for at langt det meste av fossile ressurser som fossilindustrien har kartlagt og planlegger å utvinne blir værende i grunnen

2. Dreie bruken av Oljefondet og andre norske investeringer bort fra fossile ressurser og over på fremtidsrettede og bærekraftige næringer, både i Norge og internasjonalt.

3. Ta internasjonalt lederskap ved en ambisiøs nasjonal klimapolitikk som oppfyller målene fra Paris.

Les også

Frøy Gudbrandsen: Det hjelper lite med mange klimapartier om alle er under sperregrensen.

Karbonfangst og -lagring for eksempel er en blindvei og bør ikke brukes til å opprettholde den falske troen på oljealderen. Regjeringens hysteriske utlysning av nye olje- og gass konsesjoner bør stanses umiddelbart. Og befolkningen bør informeres sannferdig om de faktiske forhold med hensyn til klimaspørsmålet, istedenfor å bli hjernevasket gjennom en vanvittig feilinformasjon, slik vi har vært vitne til det siste året. Grunnlovens § 112, andre avsnitt, krever faktisk det. Det samme gjør Paris-avtalens § 12.

Ikke minst bør en ny regjering informere folket om at vi klarer omstillingen til nullutslipps-samfunnet. De som har bygget opp ‘Olje-Norge’ for femti år siden, forteller om et eventyrlig samvirke mellom regjering, kommuner, store bedrifter, små bedrifter, fiskere, skippere. Alle satte seg i sving for det store felles prosjektet. Nå som landet er så mye bedre rustet til den nye oppgaven, kan det ikke herske noen tvil om at vi kan, bare vi kollektivt tror på det og vil. Eller skal vi fortsette med å bygge vår overflod på ulykken til fattige i andre land, og i neste omgang på ulykken som kommer til å ramme våre egne barn og barnebarn?

Publisert:
Din mening betyr noe
I BT trenger du ikke å være ekspert eller politiker for å slippe til. Skriv om det du har på hjertet! Skriv et innlegg