Et veiskille for NSL og Reppe

Vil Norske Sjømatbedrifters Landsforening fortsette med angrep på forskere og la Frode Reppe drive på som før?

Publisert Publisert

IKKE AKSEPTABELT: At en organisasjon prøver å oppnå snarveier istedenfor riktig saksgang er ugjennomsiktig og ikke akseptabelt, skriver Reidar Staalesen. Bildet viser fiskeriminister Per Sandberg (Frp) på Sjømatdagene 2016. Foto: Scanpix

Debattinnlegg

  • Reidar Staalesen
    Leder i Bergenhus Arbeiderparti

Den siste ukens avsløringer rundt Norske Sjømatbedrifters Landsforening (NSL) sin lobbyisme mot fiskeriminister Per Sandberg (Frp) har fått stor oppmerksomhet. Med god grunn. At en organisasjon prøver å få innflytelse på avgjørelser i Fiskeridepartementet, samt å skulle oppnå snarveier istedenfor riktig saksgang er ugjennomsiktig og ikke akseptabelt. At man i tillegg ber om at dette må hemmeligholdes, gjør det hele enda mer ille.

Spørsmålet jeg stiller meg nå er om NSL vil fortsette i samme bane som de siste år, med angrep på forskere, benekte miljøutfordringer, kjempe hardnakket mot genbank i Hardanger og ikke minst la kommunikasjonssjef NSL Frode Reppe drive på som før.

Les også

Lakselobbyist feilsendte eposter som skulle til Per Sandberg

Reppe har i utgangspunktet kun gjort jobben sin, som er å drive lobbyisme. Men når denne lobbyvirksomheten angriper forskning og motarbeider arbeid med en viktig genbank for Hardangerlaksen, går det for langt. Heldigvis har NSL gått ut og sagt at dette ikke er organisasjonens måte å drive lobbyvirksomhet. Og det er flott at de markerer avstand til denne fremgangsmåten.

Man kan også forstå Reppe på en måte. I Regional kystsoneplan for Sunnhordland og ytre Hardanger, som ble vedtatt i denne våren, legges det ikke til rette for vekst i Hardanger. Som Reppe selv skriver, så er oppdretterne redde.

Med det nevnes i planen en løsning: «Det å nytta lukka anlegg i område som er mindre eigna til konvensjonell drift med opne merdar og naturleg gjennomstrøyming kan medføra ein betre utnytting av kapasiteten i planområdet.»

I mine øyne har NSL et veivalg etter avsløringene. De kan fortsette som før med en kommunikasjonssjef som neglisjerer og benekter forskning, og som aktivt motarbeider blant annet genbank for villfisken i Hardanger.

Eller de kan følge i sporet til Norsk Industri med deres plan for fremtidens oppdrettsnæring, som ble presentert på årets Hardangerfjordseminar til stor begeistring. Med Marine Harvest som medlem i sin organisasjon og med sin satsing på blant annet Cato Lyngøy sitt «egg», så lover dette godt.

Så da gjenstår det å se hvilken vei NSL tar ved dette veiskillet. Et tredje valg kan være å bli stående igjen i krysset. For fremtidens lukkede og bærekraftige oppdrettsnæring, villfisk og kystmiljø håper jeg ikke det.

Man kan tydelig se at Frode Reppe har snudd hver stein og brukt alle mulige metoder med sin lobbyisme. Heldigvis er dette nå i fokus fra media. Det positive som kan komme ut fra dette er at man vil få en mer gjennomsiktig og transparent lobbyisme mot regjering og storting. Da kan man se tilbake på dette og se at resultatet av et forsøk på skjult påvirkning endte opp med en oppvask som gjør det hele gjennomsiktig. Slik vi ønsker at det skal være.

Publisert
Din mening betyr noe
I BT trenger du ikke å være ekspert eller politiker for å slippe til. Skriv om det du har på hjertet! Skriv et innlegg