Manglar talent, teft og kraft

Staten bær ein heil konkursråka bransje på hendene, kledd ut som ein suksessrik bransje i framgang.

Din mening betyr noe
I BT trenger du ikke å være ekspert eller politiker for å slippe til. Skriv om det du har på hjertet! Skriv et innlegg