Grov og alvorlig feilaktig fremstilling i BT

DEBATT: Personer som trenger beskyttelse får opphold, de som ikke trenger beskyttelse skal reise tilbake til opprinnelseslandet. Det gjelder naturligvis også barnefamilier.

  • Jøran Kallmyr
    Statssekretær, Justis- og beredskapsdepartementet (Frp)

joeran_kallmyr_02.jpg

regjeringen.no

Da Frp/Høyre-regjeringen tok over høsten 2013, befant det seg 4979 personer på asylmottak som hadde fått avslag på sine søknader om asyl i Norge. De hadde ikke beskyttelsesbehov og skulle ha reist ut av landet frivillig. Det gjorde de imidlertid ikke, og det er regjeringens ansvar å sikre at personer som befinner seg i Norge uten lovlig opphold i størst mulig grad blir transportert ut av landet.Regjeringen har derfor, i samsvar med vedtak fattet av Stortinget, prioritert høyt å sende ut personer uten lovlig opphold. Aldri før er det returnert flere, og det er viktig for å sikre legitimiteten i asylinstituttet. Personer som trenger beskyttelse får opphold, de som ikke trenger beskyttelse skal reise tilbake til opprinnelseslandet. Det gjelder naturligvis også barnefamilier.

Les også

Varslet om at kriminelle kunne bli sluppet fri

BT forsøker å skape et inntrykk av at det er noe galt i at regjeringen har prioritert utsendelse av saker hvor barn er involvert. Det er riktig at det er gitt føringer om at saker som involverer barn skal prioriteres. Det fremgår av departementets tildelingsbrev til Politidirektoratet og informasjon gitt til Stortinget. Årsaken er blant annet hensynet til barna i familier som ikke har beskyttelsesbehov og som skal returneres til opprinnelseslandet. Det er en betydelig større belastning for barna å bli returnert etter svært mange år i landet, enn å bli returnert raskt etter avslag.

Det er imidlertid en grov og alvorlig feilaktig fremstilling av BT når det skapes inntrykk av at regjeringen prioriterer utsendelse av barn foran utsendelse av kriminelle.

Fakta er at det pr. 1. desember 2014 var uttransportert 6701 personer. Av disse var 2186 ilagt straffereaksjon, altså kriminelle. På samme tid var det 617 mindreårige som var uttransportert. Andelen barn utgjør under ti prosent, mens andelen kriminelle er 32 prosent. Bildet BT forsøker å skape er altså grunnleggende feil.

BT påstår også at det i august ble bestemt at arbeidet med å sende ut de som har utvisningsvedtak (ofte kriminelle) skulle nedprioriteres for å sende ut flere barn. Dette er feil. Prioriteringene i PU førte ikke til at flere asylbarn ble sendt ut, men det førte til at flere bort— og utviste ble sendt ut av landet. Faktum er at det i gjennomsnitt ble sendt ut 259 bort- eller utviste pr. måned fra januar til august, mens det i perioden september til november i gjennomsnitt ble utsendt 449 bort- eller utviste pr. måned.

Les også

I skyggen av rekorden

BT begrunnet sin påstand med at returrestanseprosjektet ble satt på vent for å nå måltallet. Returrestanseprosjektet omfatter lengeværende asylsøkere med negativt vedtak, og ikke primært kriminelle som BT skriver.

Gjennom revidert nasjonalbudsjett 2014 ble 17,5 million kroner bevilget for å øke returtallet med 400 flere bort— og utviste. I tillegg ble det bevilget ti millioner kroner for å styrke innsatsen mot kriminelle utlendinger som oppholder seg i det åpne rusmiljøet i Oslo, og som bedriver utrygghetsskapende kriminalitet.

Politiet uttransporterte flere lengeværende barn i 2014 enn tidligere år. Dette skyldes at det åpnet seg returmuligheter til to land det tidligere var vanskelig å returnere barnefamilier til. Det økte antall og andel barn som ble sendt ut sammen med sine familier i september. Dersom denne muligheten ikke hadde åpnet seg, ville antallet mindreårige som ble sendt ut den måneden vært 55, og ikke 107. Måltallet totalt for uttransporter med tvang i 2014 var 7100. Det er vesentlig flere enn tidligere år. Dette er et viktig politisk grep for å sikre at personer som ikke skal være i Norge, faktisk forlater landet. Det er også viktig for å sikre sammenhengen i asylinstituttet. Jeg har heldigvis ikke oppfattet at noen mener at alle som påberoper seg asyl og som har med seg barn skal få opphold. De som har krav på beskyttelse skal få det. De som ikke har krav på beskyttelse skal returneres.

Din mening betyr noe
I BT trenger du ikke å være ekspert eller politiker for å slippe til. Skriv om det du har på hjertet! Skriv et innlegg