Vi oppfordrer ikke folk til å bryte norsk lov

Vi har blitt nektet å delta i skoledebatter, om vi fronter vårt budskap. Dette burde skremme folk.

Publisert Publisert

SENSUR: Aldri før har et ungdomsparti blitt sensurert på den måten som Unge Venstre har blitt denne valgkampen, skriver Sondre Hansmark. Foto: Ørjan Deisz

Debattinnlegg

  • Sondre Hansmark
    Leder, Unge Venstre
  1. Leserne mener

I dag markerer vi verdens overdosedag. Dagen hvor vi sørger over de 260 menneskene som hvert år mister livet av overdoser, og ikke minst dagen hvor vi ber om en ny ruspolitikk som redder liv.

Unge Venstres kamp for en mer liberal og human ruspolitikk handler om å hjelpe folk som sliter. Vi ser på rusavhengighet som en sykdom – ikke som en forbrytelse. Vi ber om en ruspolitikk som hjelper, i stedet for å straffe folk som bruker rusmidler.

Dette har Unge Venstre forsøkt å snakke om i årets skolevalg. Likevel har vi blitt forsøkt sensurert på mange skoler rundt omkring i hele landet. Vårt politiske budskap blir altså forsøkt forhåndssensurert av myndighetene, og vi har blitt nektet å delta i skoledebatter om vi fronter vårt budskap.

Det burde skremme folk. Aldri før har et ungdomsparti blitt sensurert på den måten som Unge Venstre har blitt i denne valgkampen. Bak sensuren står de som er ansvarlige for elevens demokratiopplæring: skolene.

Når skoleledelsen rundt omkring i landet forsøker å sensurere et budskap de er uenige i, lærer de elevene at man kan hindre folk i å ytre sin mening hvis det strider mot egne meninger. Det er alvorlig.

Det liberale demokratiet handler om å respektere forskjellige meninger, uansett hvor uenige man måtte være. Jeg mener en del av rektorene på landets videregående skoler hadde hatt godt av å komme seg tilbake på skolebenken for å lære om hvorfor ytringsfriheten er viktig og ukrenkelig.

Det er dessverre ikke noe nytt at myndighetene setter grunnleggende rettigheter til side når det er snakk om rusmidler. Det samme ser vi når politiet får lov til å dukke opp på uanmeldte narkorazziaer og ransaker elever uten en konkret mistanke, og når politiet får utvidede fullmakter til å overvåke folk som bruker lettere rusmidler.

Gjennom denne valgkampen har vi blitt anklaget for å promotere rusbruk. Det stemmer selvsagt ikke. Vi er veldig klare på at det er en fare forbundet med enhver bruk av rusmidler, og vi oppfordrer ikke folk til å bryte norsk lov.

Vi mener derimot at dagens ruspolitikk gjør vondt verre for de menneskene som lever i et rushelvete. Dagens ruspolitikk er medansvarlig for at 260 mennesker hvert år dør av overdoser, fordi fokuset har vært på å straffe i stedet for å hjelpe folk som trenger det.

Det er nemlig en kjensgjerning at dagens ruspolitikk gjør at hvem som helst kan kjøpe rusmidler på gaten, uten noen form for begrensninger. Jeg mener at tilhengere av dagens regime er altfor radikale. De er de eneste som mener at rusmidler skal selges uten aldersgrenser, uten åpningstider og uten skatter og reguleringer. Vi argumenterer for å ta kontroll over det svarte markedet.

Dagens brukerdoser er ekstremt varierende i styrke. Det som er dagens rus kan være morgendagens overdosedødsfall. Derfor vil vi sørge for at livet blir tryggere for dem som sliter med rusavhengighet. Fordi ingen fortjener å bøte med livet selv om man har vært uheldig i livet.

Kampen for en bedre ruspolitikk har vært lang og hard. Selv om det har vært politisk uenighet om det, burde alle være enige om at det ikke skal møtes med sensur. La oss derfor vise ungdom at vi kan møte uenighet med gode argumenter i stedet for å hindre folk å ytre deg. Det vinner både rusavhengige og demokratiet på.

Publisert
Din mening betyr noe
I BT trenger du ikke å være ekspert eller politiker for å slippe til. Skriv om det du har på hjertet! Skriv et innlegg