Byen var verre før

DEBATT: Eg hugsar då lufta i Bergen var så dårleg at ungane ikkje kunne leika ute.

Publisert Publisert

BYLUFT: No har eg flytta til Stord. Samstundes har lufta i byen blitt monaleg betre. Det er freistande å ta æra for det, men så vondt luktar eg ikkje, skriv Geir Angeltveit (V). Foto: Ronald E. Hole

Debattinnlegg

  • Geir Angeltveit
    Fylkestingsrepresentant for Hordaland Venstre
  1. Leserne mener

Eg hugsar då eg studerte i Bergen. Innimellom arbeidde eg som barnehageassistent i mange av dei fantastiske barnehagane i Bergen. Frå Flaktveit i nord til Nesttun i syd, og oppe på vakre Fløyen.

Men den eg hugsar aller best, låg på Danmarksplass. Ikkje fordi barnehagen skilde seg ut positivt eller negativt, men fordi me tidvis vart nøydde til å dra borna innomhus, fordi lufta var for dårleg.

For dårleg til at borna kunne leika ute.

Etter den tida engasjerte eg meg i fylkespolitikken, og kom inn på fylkestinget i Hordaland. Samstundes overtok eit nytt byråd i Bergen, med tre parti som alle var målretta innan byluftsproblematikken.

På fylket tok me hand om reinare bussar og drosjenæring, bygde bybane og la langsiktige strategiar for grønare maritime løysingar for hamna.

Samstundes intensiverte Bergen kommune arbeidet for å fjerna vedfyring og la til rette for landstraum. Rushtidsdifferansierte bompengar avgrensa talet på bilar på tomgang i køane som kvelte uteleiken til borna kvar morgon og ettermiddag.

REIN LUFT: På Stord har me rein frisk luft frå fjord og fjell. Borna våre treng aldri tenkja på dårleg luftkvalitet når dei leikar ute, skriv Geir Angeltveit (V). Foto: Camilla Berg Larsen

No har eg flytta til Stord. Samstundes har lufta i byen blitt monaleg betre. Det er freistande å ta æra for det, men så vondt luktar eg ikkje.

På Stord har me rein frisk luft frå fjord og fjell. Borna våre treng aldri tenkja på dårleg luftkvalitet når dei leikar ute.

Det treng heller ikkje borna i Bergen lengre.

Har du meninger? Send oss en e-post. Følg BTmeninger på Facebook!

Publisert
Din mening betyr noe
I BT trenger du ikke å være ekspert eller politiker for å slippe til. Skriv om det du har på hjertet! Skriv et innlegg