Arbeidsgivere plikter å forebygge seksuell trakassering

Alle som har blitt utsatt for seksuell trakassering, kan sende en klage til Diskrimineringsnemnda.

Publisert Publisert

SVARER: Diskrimineringsnemnda kan tilkjenne erstatning for økonomisk tap opptil 10 000 kroner, både i og utenfor arbeidsforhold, skriver Hanne Bjurstrøm, Likestillings- og diskrimineringsombud. Foto: Odd E. Nerbø

Debattinnlegg

  • Hanne Bjurstrøm
    Likestillings- og diskrimineringsombud

I Bergens Tidende torsdag 23. januar skriver Jussformidlingen i Bergen et viktig innlegg om behandlingen av metoo-saker hos Diskrimineringsnemnda.

Jeg vil likevel gjerne rette opp noen unøyaktigheter i dette innlegget.

Alle som har blitt utsatt for seksuell trakassering, kan sende en klage til nemnden. Det har ingen betydning for klageadgangen om trakasseringen skjedde på jobb, utenfor arbeidslivet (med unntak av i private relasjoner), eller om den trakasserende part var en arbeidsgiver, en kollega, en kunde, en student eller andre. Nemnden kan konkludere i saken, og slå fast om klager har blitt utsatt for seksuell trakassering eller ikke.

Nemnden kan tilkjenne erstatning for økonomisk tap opptil 10.000 kroner, både i og utenfor arbeidsforhold. I tillegg kan de tilkjenne oppreisning (for tort og svie) i saker fra arbeidslivet. Dersom den seksuelle trakasseringen skjer utenfor arbeidslivet, har nemnden derimot ikke myndighet til å tilkjenne oppreisning. Ønsker man det, må man gå veien om domstolene.

Les også

Metoo-domstolen

I saker fra arbeidslivet er ikke arbeidsgiver objektivt ansvarlig, det vil si ansvarlig uten utvist skyld, for saker der en ansatt eller kunde utsetter en arbeidstaker for seksuell trakassering. Det betyr at det i slike tilfeller bare er personen som har trakassert arbeidstakeren som kan bli erstatningsansvarlig.

I tillegg til det individuelle vernet mot seksuell trakassering, har arbeidsgivere en plikt til å forebygge og søke å hindre at seksuell trakassering skjer på arbeidsplassen. Brudd på denne plikten kan klages inn for nemnden, men her kan ikke nemnden tilkjenne erstatning. Det kan på den annen side domstolene.

Det kan være vanskelig å vite hvilke rettigheter man har når det gjelder seksuell trakassering. Vi vil oppfordre dem som har spørsmål om diskriminering, trakassering eller seksuell trakassering til å ta kontakt med Likestillings- og diskrimineringsombudet. Vi gir veiledning om temaet.

Publisert
Din mening betyr noe
I BT trenger du ikke å være ekspert eller politiker for å slippe til. Skriv om det du har på hjertet! Skriv et innlegg