Ti tips til lærere før skolestart

Et positivt elevsyn er bærebjelken. Finn juvelen i hvert barn!

«Hvis du føler deg sett allerede første skoledag, er sjansen stor for at du føler deg sett de neste dagene også», skriver Martin Johannessen.
  • Martin Johannessen
    Lærer og programleder for Rekk opp hånda
Publisert: Publisert:
iconDebatt
Dette er et debattinnlegg. Innlegget er skrevet av en ekstern bidragsyter, og kvalitetssikret av BTs debattavdeling. Meninger og analyser er skribentens egne.

Her er mine ti tips til en god skolestart for lærere.

1

Vær blid og si hei

Et vennlig smil er det enkleste og beste trikset i boken for at folk skal føle seg sett. Hvis du føler deg sett allerede første skoledag, er sjansen stor for at du føler deg sett de neste dagene også. Dessuten er det hyggelig.

Da får du sett eleven i øynene allerede når timen begynner, og det er jo en bra ting.

2

Vær godt forberedt

Du er sjefen i klasserommet. Det er du som kan faget du underviser i best. Alle skal lære seg å skrive, lese, regne og tenke selvstendige tanker. Alle skal lære seg å løse problemer som oppstår. Alle skal lære seg å lære. En faglig trygg lærer motiverer elevene.

3

Vær nysgjerrig

Alle mennesker har en historie som er spennende. Alle elever har en historie å fortelle. Det er din jobb å tro på den!

Dessuten er det egentlig ikke grenser for hva du kan være nysgjerrig på – særlig hvis du er nysgjerrig fra før.

4

Finn juvelen i hvert barn

Læring er mye mer enn det vi kan måle gjennom tester og prøver. Elevene har mange talenter og mange gode egenskaper. Dessverre er det ikke alltid at disse ferdighetene blir viet særlig oppmerksomhet i skolen. Men hva om vi virkelig gjorde en innsats for å finne disse juvelene i hvert enkelt barn – finne talentene, interessene, egenskapene og ferdighetene. At vi fokuserte på overfloden av evner og ferdigheter – virkelig fant juvelene – og så jobbet aktivt for å inkludere dem i undervisningen?

Juvelen kan være interesser som tegning, at de spiller et instrument, sport (fotball, turn, sjakk eller isdans), eller er drivende god til å spille Fortnite.

5

Vær inkluderende

Når du tar på deg inkluderingsbrillene, ser du hvor viktig det er å styrke skolens kapasitet til å skape et fellesskap for elevene uavhengig av læreforskjeller og utfordringer.

Det handler om å utvikle en skole, der ansatte og elever opparbeider seg og bruker kompetanse der respekt for forskjellighet, egenart og ulike kulturer gjelder. For å øke inkluderingen må skolen alltid arbeide for å motvirke de ulike utstøtingsmekanismene som finnes i skolen. En forutsetning er at skolen må se forskjellighet og mangfold som en verdi og styrke.

6

Ha et positivt elevsyn

En bærebjelke i alt pedagogisk arbeid er at vi har et positivt elevsyn. At vi ser på elevene som positive og viktige bidragsytere til et godt læringsmiljø og et godt skolemiljø. For å lykkes med dette må vi inkludere alle elevene i undervisningen. Våre positive forventninger til elevene kan være med på å gi dem den motivasjonen de trenger i klasserommet. Et positivt elevsyn teller mer enn alle studiepoeng til sammen.

7

Vær ambisiøs

Å ha ambisjoner på elevenes vegne gjelder både for det sosiale og det faglige. Du må legge til rette for et godt læringsmiljø i klasserommet.

Det skal være trygt å rekke opp hånden for å si sin mening. Det skal være trygt å spørre om å få være med på leken i pausen. Det skal være trygt å vise følelser overfor andre.

Alle elever skal føle seg trygge på hverandre og særlig deg som lærer. Trivsel, læring og mestring går hånd i hånd med trygghet, nysgjerrighet og opplevelser.

8

Vær motivert

Som lærer må du være foran eleven for å oppmuntre, men du må også være bak for å hjelpe til og ved siden av, så elevene ikke er alene. Dessuten må du stille krav. For å stille gode krav til elevene, må du motivere. For å motivere elevene, må du være motivert selv.

9

Hold deg oppdatert

Kunnskap er ikke statisk. Alle fag er i stadig endring. Sørg for å holde deg faglig oppdatert! Les bøker, les artikler, se videoer, hør på podkaster, bli med på kurs og konferanser. En faglig oppdatert lærer er en bedre lærer.

10

Vær snill mot kollegene dine

Å være ny lærer på en skole kan være skummelt. Derfor er det viktig at nettopp du sørger for å være snill mot alle de nye lærerne som begynner på din skole. Det skader ikke å være snill mot de du kjenner fra før heller.

Teksten ble først publisert på Facebook.

Publisert: