Hva er best for de mest sårbare?

Vi vil vite hva som er best for barna våre, ikke hva som er mest kostnadseffektivt.

Din mening betyr noe
I BT trenger du ikke å være ekspert eller politiker for å slippe til. Skriv om det du har på hjertet! Skriv et innlegg