Skal vi ødelegge byen vår?

Dersom denne uhemmede troen på Bybanen får forsette, vil det ødelegge vår kjære by.

DÅRLIG IDÉ: At byen ensidig skal fortettes langs skinnegangen til Bybanen, er en særdeles dårlig idé, skriver Jens Lorentzen. Rune Sævig

Debattinnlegg

Jens Lorentzen
Bergen

Byutviklingsbyråd Anna Elisa Tryti (Ap) skal bygge bybane til Fyllingsdalen og Åsane for 17 milliarder kroner. Dette er den foreløpige prisen. De forhistoriske banene kommer helt sikkert til å bli enda dyrere. De vel 20 år gamle tankene om bybane i en by med spredt bebyggelse og med mange fjell, er i dag foreldet. Økonomien i prosjektene er utenfor enhver fornuftig ramme. I tillegg til å måtte øke bompengene ytterligere, vil prislappen bli så uhyrlig, at andre fornuftige byutviklingsprosjekter må legges på is i all fremtid.

Les også

Ny rapport: Bompengene må økes kraftig

Prinsippet om bybane på skinner i noen få akser ut fra sentrum til bydelene Fyllingsdalen og Åsane skaper manglende fleksibilitet – både når det gjelder selve utviklingen av byen og avviklingen av trafikk. Trådene eller skinnene i Fyllingsdalen og i Åsane vil dessuten øke behovet for busser og biler som skal bringe publikum frem til skinnene.

At byen ensidig skal fortettes langs skinnegangen til Bybanen, er en særdeles dårlig idé. For det første ser man da bort fra boligområder som allerede er bygget langt vekke fra skinnegangene. For det andre vil en slik fortetting skape boområder som store deler av befolkningen ikke vil bo i. Resultatet er at familier, eldre som yngre vil etablere seg i byens omegnskommuner. Det vil øke det trafikale presset mot de sentrale byområdene.

I Trondheim og Stavanger/Sandnes-området har de for lengst skjønt at den eneste farbare vei for offentlig kommunikasjoner, er forurensningsfrie busser som delvis har egne busstraseer. De bergenske kommunale byplanleggerne har gjort en god jobb når det gjelder traseene for bybanene ut av sentrum. Disse kan benyttes uten skinner og ledningsnett. De kan bygges som vanlige veier og tunneler, der forurensningsfrie leddbusser erstatter Bybanen.

Les også

Starter bybanebygging neste år

Fordelene med dette er mange. Den viktigste er selvsagt at en slik utbygging kan gjøres for en femtedel av prisen som bybanene vil koste. Og en slik leddbuss kan ved ankomst til for eksempel Åsane senter fortsette sin ferd til befolkningsrike områder som Flaktveit og Rolland.

Dersom denne uhemmede troen på Bybanen får forsette, vil det ødelegge vår kjære by, samtidig som byen havner i en evig gjeldskrise. Det er ingen bergensere tjent med – aller minst våre etterkommere.