La barna få være inne i friminuttet

DEBATT: Det blir for enkelt å skyve elevene ut i en skolegård og si: Vær så god! Trekk frisk luft! Og så regne med at en sunn magi trer inn.

Publisert Publisert

UTETVANG: Det hjelper ikke om det er tre grader, regn og piskende vind. Ut skal elevene. De voksne, som kan velge selv, sitter inne – med unntak av dem som er satt opp på inspeksjon, skriver innsender.

Debattinnlegg

  • Kjetil Dybvik
    Lektor med tilleggsutdanning i norsk
  1. Leserne mener
iconDenne artikkelen er over ett år gammel

Friminutt. Hvem er disse minuttene til for? Riktig svar her er barna. Hvorfor skal de voksne bestemme over barnas bruk av friminutt?

I timene opplever barna ofte et voksenstyrt læringsrykk. Så når friminuttet kommer, bør elevene rå grunnen alene. Prinsippet som må ligge til grunn, er valgfrihet.

Kjetil Dybvik

Skal barna for eksempel være inne eller ute i friminuttet? På barneskolen der min sønn går, har de voksne bestemt at barna må være ute. Det hjelper ikke om det er tre grader, regn og piskende vind. Ut skal elevene. De voksne, som kan velge selv, sitter inne – med unntak av dem som er satt opp på inspeksjon.

Som et lite eksperiment har jeg våget meg ut i gatene på riktig ufyselig dager og spurt de få jeg treffer på om de er ute fordi de vil, eller må. Og ja, du gjettet riktig. De aller fleste må. Noen få er ute på måfå, fordi de vil. Vått og flott for dem. Valgfriheten lenge leve!

Jeg har forsøkt å spørre skolen hvorfor det er så viktig for dem å tvinge barna ut. «Slik er reglene», var svaret jeg fikk. Etter hvert fikk jeg halt ut denne begrunnelsen: «Vi ser det som svært viktig at elevene får frisk luft og fysisk aktivitet hver dag på skolen. Det er hovedargumentet for at elevene er ute de aller fleste dager. Ifølge Helsedirektoratet kan forskning vise til at fysisk aktivitet har positiv effekt på blant annet kognitiv funksjon og læring.»

Begrunnelsen er klassisk og forutsigbar, men lite gjennomtenkt og ikke holdbar. For hvis skolen virkelig tror på det de selv sier, hvorfor er de da så sjelden ute i selve undervisningstiden? At læring kun kan skje i et klasserom, er da ingen naturlov.

Les også

Vil ha mobilforbud i bergensskolene

Den daglige fysiske aktiviteten skal skje under kyndig veiledning for å gi best effekt, ifølge de siste Folkehelsemeldingene. Det understreker behovet for en snuoperasjon. De som går inspeksjon i friminuttene, har aldeles ikke kapasitet til noe slikt. Elevene bør mye mer ut i timene, og være mye mer i bevegelse.

Til gjengjeld bør elevene selv få velge hvor de vil være og hva de vil gjøre i sine dyrebare pauser. Det er sannelig ikke for mye forlangt at elevene kan få være inne i ufyselig og utrivelig vær, hvis de vil.

Ikke minst kan elever med dårlig dagsform, svekket immunforsvar og diffuse psykiske plager være glade for en slik mulighet. Ja, det kan være så enkelt som at det er vanskeligere å delta skikkelig i leken for dem som bruker briller når regnet høljer ned.

De fleste lærere vil vite at livet ute i et friminutt har sin egen dynamikk. Den kan være temmelig voldsom. Mange lærere jeg har snakket med, innrømmer at de ikke har full oversikt over alt som skjer rundt omkring på skoleplassen i løpet av et friminutt. Det kan være veldig vondt å være en elev som er litt nede for telling da.

Hadde han hatt muligheten til å være inne på roligere arenaer, som bibliotek, som i klasserommet med brettspillaktiviteter med dem han er mest trygg på, så ville hverdagen hans blitt svært mye tryggere og bedre.

Les også

Ett av fem barn gruer seg til å gå på skolen

Akkurat dette virker det som en del nærmest fanatiske tilhengere av den friske friminuttsluften er blinde for. Verdien av å være inne, når man selv vil. Verdien av å oppsøke en knuffefri sone. Verdien av å velge selv. Nei, om man velger seg noen minutter inne, da er man dovenpeis. Det blir for enkelt.

Mennesket er ikke åndedrettsorganer alene. Vi er komplekse. Derfor er det ikke bare å skyve elevene ut i en skolegård og si: Vær så god! Trekk frisk luft! Og så regne med at en sunn magi trer inn.

Å være ute i friminuttene handler om langt mer enn om å være ute. Det handler om en sosial dynamikk. Det handler om for dårlig bemanning og oversikt. Det handler om mobbing. Det handler om barn som av sammensatte grunner kommer for dårlig kledd til skolen.

Det handler dypest sett om et grunnleggende elevsyn. Jeg tror at barn allerede fra tidlig alder har stor kompetanse på å velge og vurdere hva som er best for dem. Jeg tror at en skole hvor barn har det bra, også er en skole hvor de gjør det bra.

Publisert
Din mening betyr noe
I BT trenger du ikke å være ekspert eller politiker for å slippe til. Skriv om det du har på hjertet! Skriv et innlegg