Vi er ikke i mål med studentboligene

Bare gjennom samarbeid kan vi ytterligere øke dekningsgraden.

Publisert Publisert

I dag har vi nærmere 5000 studentboliger i Bergen, og prosjekter under planlegging vil kunne øke dette antallet opp mot 5500 bare i løpet av en håndfull år, skriver innsender. Foto: Bård Bøe

Debattinnlegg

  • Erlend Horn
    Førstekandidat Bergen Venstre
iconDenne artikkelen er over ett år gammel

Nyvalgt leder av Velferdstinget Vest, Truls-Einar Johnsen, spør i BT 15. august hvordan Bergen kommune har tenkt å nå ambisjonen om 30 prosent dekningsgrad for studentboliger.

Bergen kommune deler denne ambisjonen med både Studentskipnaden og Velferdstinget. Alle tre arbeider, sammen med Husbanken, målrettet for å nærme oss dette målet. Dette samarbeidet strekker seg mer enn ti år tilbake, og er en avgjørende nøkkel til suksess.

I dag har vi nærmere 5000 studentboliger i Bergen, og prosjekter under planlegging vil kunne øke dette antallet opp mot 5500 bare i løpet av en håndfull år. Når disse planlagte anleggene står ferdige, vil dekningsgraden passere 18 prosent. Vi er ikke i mål, men vi er på vei.

Les også

Nesten 700 studenter på venteliste for studentbolig i Bergen

Å realisere studentboliger er et statlig ansvar, og det er staten som legger rammevilkårene for hvordan samskipnadene kan finansiere byggingen. Kommunene kan tilrettelegge, planlegge og utvikle gode modeller så vel som helt konkrete prosjekter, og ikke minst gjennom å stille areal til rådighet.

Byrådet har stilt arealet på Grønneviksøren til rådighet for samskipnaden, og samarbeider også med samskipnaden om ulike bosettingsmodeller. Et eksempel er Solheimslien 68-prosjektet, der studenter og unge enslige flyktninger bor sammen.

Johnsen skriver at studentene kun har tilgang på om lag 200 studentboliger i sentrum. Tar vi med områdene Damsgård til Fridalen og Grønneviksøren får vi ytterligere 1300 studentboliger. Vi er tydelig på at studentene ikke kan regne med å bo i studentboliganlegg i kjernen av sentrum.

Man kan bo sentrumsnært selv om man ikke bor midt i sentrum. God kollektivdekning redefinere hva som er sentrumsnært, så lenge bussen og banen går ofte og når de skal. Bybanen strekker sentrum, og områder i Fyllingsdalen og etter hvert mot Åsane vil være aktuelle og attraktive områder for studentboliganlegg som skal ta oss i mål med dekningsgradsmålet.

Les også

Studenter kan bo smått

Vi er opptatt av å arbeide mot hyblifisering i sentrumsnære strøk, og ønsker et godt privat utleiemarked for hele byens befolkning. Det får vi ved en variert befolkningssammensetning i alle strøk og nabolag, hvor både barnefamilier og førstegangsetablerere kan finne seg bolig.

Vi er nå i innspurten i arbeidet med den nye handlingsplanen for studentboliger i Bergen. Denne planen er et samarbeid mellom Bergen kommune, Sammen, Husbanken og Velferdstinget. Tidligere styreleder i Velferdstinget Vest har tatt del i arbeidet, og vi ser frem til å arbeide godt også med Johnsen.

Velferdstingets deltakelse er viktig for oss, og Johnsens innlegg en påminnelse om hvor viktig det er at vi lykkes med å sikre gode boforhold for unge, kunnskapssøkende studenter som flytter til byen vår.

Publisert
Din mening betyr noe
I BT trenger du ikke å være ekspert eller politiker for å slippe til. Skriv om det du har på hjertet! Skriv et innlegg