«Kom dere ut av den egosentriske boblen»

Torolf Raftos budskap om å være «medmennesker for medmennesker» kan være nyttig også for dagens NHH-studenter.

Publisert:

OMSORG: Den omsorgsfulle Rafto hadde egne tiltak for å ta vare på både studenter og lærerkrefter som ikke maktet presset i møtet med NHH. Foto: Dag Bæverfjord (arkiv)

Debattinnlegg

Atle M. Skjærstad
Journalist. Forfatter av «Uværet som aldri stilnet», en bok om Thorolf Rafto.

Daværende NHH-student, professor Guttorm Schjelderup, skrev følgende minneord i studentavisen «Bulle»:

«En side ved professor Thorolf Rafto som kanskje ikke er kjent for alle, var hans rolle som psykolog og sosialkurator for studenter som hadde møtt veggen i studiet. Mang en siviløkonomstudent kom ut fra hans kontor i niende med fornyet tiltro til seg selv og livet. I dag er mange hans omtanke takk skyldig.»

Student Sander Eilertsen har i et debattinnlegg rettet hard kritikk mot dagens studentmiljø ved Norges Handelshøyskole. Han kritiserer et lukket miljø med utestengelse, usunn debattkultur og trakassering.

I et svar imøtegår delvis medlemmer av rektoratet, anført av rektor Øystein Thøgersen, Eilertsen. Det heter blant annet «at NHH er opptatt av å fremme en mestringskultur der vi styrker studentenes evne til å samarbeide med andre, der de er rause med hverandre og deler kunnskap».

Samtidig innrømmes det at det finnes utfordringer skoleledelsen må finne ut av.

Les også

Les også innlegget som utløste nasjonal debatt om NHH: «Et nikkedukkehjem»

Nå skal man være forsiktig med å kommentere et miljø man ikke er eller har vært del av. På den annen side, så har fem-seks års kildearbeid i forbindelse med min biografi om professor Thorolf Rafto, «Uværet som aldri stilnet», gitt et grunnlag for å hevde at det er klare likhetstegn mellom dagens og fortidens studentmiljøer, med sterk egenfokusering både på intellektuelle og fysiske prestasjoner.

Spisse albuer og røff behandling av medstudenter har, og er, viktige elementer i «arbeidet» for fremme av egeninteressene.

GAMMELT FENOMEN: Allerede i 1960-årene ble NHH-studentene anklaget for å leve i en «egosentrisk boble». Her ser vi blårussens styre i oktober 1964, fotografert utenfor Norges Handelshøyskole, institusjonen som flere av dem formodentlig ønsket å studere ved. Foran fra venstre: mag. bib. Bjørn Nagelgaard, finansminister Einar F. Engelsen, redaktør Ivar Eilertsen. Annen rekke fra venstre: annonsesjef Arild Wald-Jacobsen, kasserer Karen Petersen, ceremonimester Kjell Wiik, president Tore Arildsen, politimester Kåre Årvoll, sekretær Signe Ameln og visepresident Helge V. Holm. Foto: Birkhaug og Omdal (arkiv)

Tilbake i «oldtiden», en gang i siste halvdel av 1960-årene, skrev førsteårsstudenten Ole Halvor Tønsberg et innlegg i studentavisen Ekko der han gikk sterkt i rette med medstudentene og oppfordret dem til å komme ut av den egosentriske boblen de hadde plassert seg selv i.

Han kritiserte medstudentene for at de først og fremst var opptatt av at de hadde fått studieplass på en eliteskole og at deres eneste mål var å bli ferdige med skolen, slik at de kunne komme seg ut i godt betalte jobber.

Hans oppfordring var at de burde løfte blikket, om ikke annet så over veien mot det psykiatriske sykehuset, og bli «medmennesker for medmennesker». Det kunne de gjøre ved å rekke ut en hånd til pasientene på Neevengården (Sandviken sykehus).

Artikkelen ga resultater, og den førte til etableringen av den løst sammensatte gruppen av studenter og lærerkrefter som ble kalt Sosialgruppen ved NHH.

To av deltakerne fra den gangen, Svein Dåvøy og Arne Selvik, forteller sammen med Tønsberg om arrangementer i samarbeid med sykehuset. Det var kinokvelder, kort- og brettspill, samtaler og turer både vinters- og sommertid.

Finansieringen var det bergenskapitalen som bidro med, og blant bidragsyterne var skipsreder Nordahl Wallem og flere av byens banker. Som det jo var flere av den gangen.

Det sies ikke direkte, men «Sandviken Pasientforening» var nok inspirert av professor Thorolf Rafto. Den omsorgsfulle Rafto hadde egne tiltak for å ta vare på både studenter og lærerkrefter som ikke maktet presset i møtet med NHH.

Publisert:
Din mening betyr noe
I BT trenger du ikke å være ekspert eller politiker for å slippe til. Skriv om det du har på hjertet! Skriv et innlegg