Hvem blir påkjørt neste gang?

Det er en risikosport å krysse fotgjengerfeltet hver dag.

OVERGANGSFELTET: Det er her Sarah-Celin (14) og mange andre barn og unge må krysse veien for å komme til skolen. Privat

Sarah-Celin (14)
Skoleelev, Bergen

Jeg bor i Dolvikhaugene og for å komme meg til skolen må jeg ta buss. På veien ned til busstoppet er det et overgangsfelt som er veldig trafikkert. Det er en risikosport å krysse fotgjengerfeltet hver dag.

Fotgjengerfeltet har ikke et trafikklys. Bilene som kommer fra Dolvikvegen og skal opp mot Sandsli/Steinsviken, øker ofte farten opp bakken mot overgangsfeltet. Bilene som kjører motsatt vei har også høy fart. Noen ganger under gitte forutsetninger, blender disse bilene hverandre.

TRAFIKKLYS: Sarah-Celin (14) vil at vegvesenet skal sette opp lysregulering ved overgangsfeltet hun må krysse for å komme seg til bussen. Privat

Les også

Her er veiene og kryssene med flest ulykker i Bergen

Når det er mørkt ute, er dette et problem. Veldig ofte blir fotgjengerne ikke sett, uansett om du går i fotgjengerfeltet eller venter på at bilene skal stoppe. Dette medfører ofte farlige situasjoner, og noen ganger går det virkelig galt.

For over en måned siden ble en 13 år gammel gutt påkjørt i fotgjengerfeltet. Han brakk hoften på to steder – dette kunne gått mye verre! Han er ikke den første til å bli påkjørt i dette overgangsfeltet. Hvis det ikke kommer et trafikklys her, vil han ikke være den siste...

Fartsgrensen er 50 km/t, altså høy nok til å ta liv. På busstoppet om morgenen er det mange elever som må krysse veien. Vi har ingen å miste, og jeg ber derfor Statens Vegvesen om å sette opp lysregulering snarest mulig.

Din mening betyr noe
I BT trenger du ikke å være ekspert eller politiker for å slippe til. Skriv om det du har på hjertet! Skriv et innlegg