• ÅRLIG SPILL: For oss som er opptatt av politikk er fremleggelsen av budsjettet en festdag. Kommunikasjonsselskapene gnir seg i hendene og det retoriske spiller gjentar seg – år for år, skriver Eivind Nævdal-Bolstad, nestleder Bergen Høyre.

Uredelig kritikk av statsbudsjettet

Det bør ikke være slik at opposisjonens iver etter kritikk baserer seg på bevisst villedning av velgere.