«Måle-og-veie»-skolen

Skolesystemet er åpenbart skrudd sammen ved et skrivebord, og ikke av dem som møter ungene våre hver dag.

MAKS 2O I HVER KLASSE: Færre unger per lærer og mindre byråkrati er løsningen for skolen, mener innsender. Roald, Berit / NTB scanpix

Debattinnlegg

Odd Christian Hagen
Rødt

De siste 20 årene har reformer og nedskjæringer ført til en økende krise i Bergensskolen. Antall elever per lærer har økt betydelig de senere årene. Kunnskapsminister Torbjørn Røe Isaksen (H) sier at det viktigste ikke er flere lærere, men kvaliteten på undervisningen og læreren. Isaksen mener flere studiepoeng er løsningen. Rødt mener at flere lærere = bedre undervisning.

Rambølls nylige kartlegging av antall elever pr. lærer, målt i et utvalg på 1215 lærer på 281 skoler som underviser i 1. og 2. klasse viser at nå-situasjonen er dette:

  • 39 prosent av lærerne var alene med 18 eller mer i 1. klasse 42 prosent av lærerne var alene med 18 elever eller mer i 2. klasse 20 prosent av lærerne var alene med 22 elever eller mer i 2. klasse

Dette er ikke en god læringsbasis. Rødt mener at det i grunnskolen skal være maksimalt 20 elever i hver klasse. I første klasse skal det være to lærere i alle timer når det er mer enn 15 elever. På videregående skal det være maksimalt 20 elever på studieforberedende linjer og maksimalt 12 elever på yrkesfaglige linjer.

Vi vil gi alle i skolen en bedre jobbsituasjon, med færre unger per lærer og mindre byråkrati. Ikke merkantilt arbeid og rapporteringshysteri. Vi reagerer altså på den retningen hele skolesystemet, og da med statsministere fra både AP og H, har tatt mot det vi kan kalle «måle-og-veie»-skolen. Den er åpenbart skrudd sammen ved et skrivebord, og ikke ute i skolen, av dem som møter ungene våre hver dag.