Ungdom må få foten innenfor døren

For å få flere ut i arbeid, må vi fjerne risikoen ved å ansette unge med hull i CV-en.

Publisert Publisert

FOR DÅRLIG: Vi ser gang på gang at tiltakene fra Nav ikke fungerer for å få unge ut i arbeid, skriver Sigurd Samdal. Foto: Hauge Jon

Debattinnlegg

  • Sigurd Samdal
    Arbeidsutvalget, Hordaland Unge Høyre

Norge er kanskje verdens beste land å bo i, og det landet som har de lykkeligste innbyggerne.

Vi har et arbeidsmarked som er godt regulert med et sterkt stillingsvern, gode fagforeninger og humane arbeidsgivere. Problemet er at arbeidsmarkedet bare er tilrettelagt for dem som allerede har jobb.

Står du utenfor, er veien inn veldig lang.

Det er flott med festtaler, men vi trenger tiltak som vi vet fungerer.

Les også

– Altfor mange unge er verken i jobb, utdanning eller i helserelaterte ordninger

Altfor mange unge er arbeidsledige. Å være uten jobb er ikke bare skadelig for lommeboken, men også for den psykiske helsen.

Mennesker som går uten jobb i lengre perioder, har lavere sjanse for å komme inn i arbeidslivet. Det gjør ofte at de som står utenfor arbeidslivet mister motivasjonen til å søke jobber og gå på intervju. Terskelen for å be om hjelp blir høyere.

Vi vet også at arbeidsgivere sjelden tør å ta sjanse på mennesker med hull i CV-en sin. Det er forståelig at arbeidsgivere ikke vil ta unødige sjanser, men staten må legge til rette for at den økonomiske risikoen ikke er for stor.

Les også

Jobb kan gjøre oss friskere

Nav har jobbsøkerkurs, praksisstillinger og rådgivere som lenge har jobbet med å få unge inn i arbeidslivet. Dette er tiltak som gang på gang ikke har gitt gode nok resultater.

Undersøkelser har vist at flere arbeidsgivere ikke ønsker å ansette mennesker med jobbsøkerkurs, fordi de ikke har bevist hva de faktisk kan. Nå må vi se etter nye løsninger.

Å la ungdom få foten innenfor døren hos arbeidsgivere er noe samfunnet er forpliktet til. Samtidig må vi sørge for at neste generasjon får samme mulighet som den forrige.

Les også

– Velferd er mer enn velferdsstaten: Det må legges til rette for at flere klarer seg selv

Bedrifter må ansette flere unge. Da må vi sørge for at unge ikke går for lenge på tiltak fra Nav, men heller kommer seg ut i arbeid.

Man bør halvere arbeidsgiveravgiften, la mennesker utenfor arbeidslivet bli ansatt midlertidig, utvide ordningene der Nav er med på å betale lønn, og fjerne tariffkrav for ufaglært ungdom. Slik fjernes den økonomiske risikoen ved å ansette en person med hull i CV-en, og flere får muligheten til å jobbe.

Å kutte arbeidsgiveravgiften er kostbart, men det er ingenting som er så kostbart som mennesker som faller utenfor samfunnet.

Dersom samfunnet ønsker å få flere i jobb, må vi faktisk tørre å prioritere det.

Publisert
Din mening betyr noe
I BT trenger du ikke å være ekspert eller politiker for å slippe til. Skriv om det du har på hjertet! Skriv et innlegg