Undersøkelsene er ikke vonde, kjønnslemlestelse er det

Det somaliske miljøet bør være glade for at norske myndigheter tar omskjæring av barn på alvor.

BETRYGGENDE: Det er betryggende at flere blir undersøkt for kjønnslemlestelse, mener Silje Hjemdal i Frp. Ørjan Deisz

Debattinnlegg

Silje Hjemdal
Stortingsrepresentant Frp

Kjønnslemlestelse er et grusomt overgrep som blir begått mot uskyldige barn. Jeg er derfor glad for at det ved mistanke om at barn i Hordaland har blitt utsatt for kjønnslemlestelse, blir dette undersøkt av helsepersonell.

Her gir Norge noen viktige signaler om at vold begått mot barn vil avdekkes.

Vi må ikke glemme at dette er overgrep som blir gjennomført mot små barn, som ofte ikke har mulighet til å varsle selv. Da er vi avhengig av å ha et velfungerende sikkerhetsnett rundt disse barna, som bidrar til å avdekke eventuelle overgrep. Det handler om å ta barnas trygghet på alvor. Det er betryggende at flere blir undersøkt for kjønnslemlestelse. Undersøkelsene er ikke vonde, kjønnslemlestelse er det.

Les også

Debattduell om kjønnslemlestelse: Silhje Hjemdal (Frp) mot Hilde Maria Boberg Andresen (SV).

Dersom det somaliske miljøet tror at bekymringsmeldinger og undersøkelser av barn kun angår somaliere, så tar de feil. Hit kommer alle barn, uansett nasjonalitet. Barnehusene gjør en formidabel jobb for å avdekke vold mot barn. Alle former for vold som mistenkes skal etterforskes og det er bedre med en bekymringsmelding for mye enn en for lite.

Vi vet at kjønnslemlestelse skjer, og mørketallene er trolig store. Det betyr at flere barn i dette landet lider i stillhet. Derfor må arbeidet med å forebygge og avdekke kjønnslemlestelse styrkes.

Les også

Her må foreldrene bevise at datteren ikke er kjønnslemlestet

Helsestasjonene er et viktig verktøy i dette arbeidet. De følger opp foreldre og barn gjennom helsekontroller, og har dermed mulighet til avdekke overgrep som kjønnslemlestelse. Dessverre er disse kontrollene kun et frivillig tilbud, og foreldre kan velge å ikke møte opp. På denne måten kan foreldre lett skjule at barna har blitt utsatt for kjønnslemlestelse.

Fremskrittspartiet har fremmet forslag om å gjøre helsekontrollene for barn obligatoriske. På denne måten ønsker vi å sikre at alle barn deltar på helseundersøkelser som kan bidra til å avdekke kjønnslemlestelse og andre former for overgrep. Dessverre fikk vi ikke flertall for dette forslaget, men for oss er barnas trygghet så viktig at vi kommer til å fremme forslaget på nytt. Vi gir oss ikke før disse barna får et bedre sikkerhetsnett.