• TRUGSMÅL: Det veldige innpasset til engelsk representerer eit trugsmål mot norsk språk, skriv innsendaren. FOTO: Rune Sævig

Jau, me misser språket

Språk er meir enn ei tilfeldig samling av ord der ein enkelt kan erstatta eitt språkelement med element frå eit anna språk.