Omtalen av det private helsevesenet må nyanseres

Uten private bidrag ville ventetider og arbeidspresset i det offentlige helsevesenet vært betydelig verre.

PRIVAT HELSEAKTØR: To av oss som arbeider i det private helsevesen opplever det som påkrevet å gi et mer nyansert bilde av situasjonen, skriver Bjørn E. Rosenberg og Stein Helge Glad Nordahl. Her sistnevnte sammen med statsminister Erna Solberg (H) og daværende helsebyråd Hilde Onarheim (H) under åpningen av Fana medisinske senter i 2012. Elias Dahlen

  • Bjørn E. Rosenberg
  • Stein Helge Glad Nordahl

I en artikkel i Bergens Tidende 8. januar beskriver sykehuslege og redaktør for yngreleger.no, Trude Basso, en situasjon der private helseaktører skummer fløten fra det offentlige helsevesen.

Som leger har vi forståelse for frustrasjonen over det stadig økende arbeidspresset i det offentlige helsevesen og vi har stor respekt for det arbeidet som gjøres.

Samtidig opplever to av oss som arbeider i det private helsevesen det som påkrevet å gi et mer nyansert bilde av situasjonen.

Les også

Les innlegget: Staten gir private helseaktører en fordel

Gjennom de siste 20 årene har det vært en gradvis oppbygging av et privat helsevesen i Norge. Bakgrunnen for dette skyldes dels at helseforetakene har inngått avtaler med private sykehus for behandling av pasienter som ikke blir prioritert i offentlige sykehus, og dermed opplever lang ventetid.

Det finnes gode argumenter mot denne ordningen, men uten et velfungerende privat bidrag ville ventetider og arbeidspresset i det offentlige helsevesenet vært betydelig verre.

Høsten 2015 innførte Høyre- og Frp-regjeringen ordningen fritt behandlingsvalg for ytterligere å avlaste det offentlige helsevesen ved at flere private aktører kan drive pasientbehandling. Pasienter som har rett til nødvendig helsehjelp fra spesialisthelsetjenesten kan velge om de vil behandles ved et offentlig eller privat sykehus.

Tanken har vært å utnytte ledig kapasitet i det private slik at ventetidene går ned. Dette er ingen revolusjonerende ny pasientrettighetsregel, og ordningen har foreløpig ikke vært så vellykket som forventet.

HELSEMINISTER: Bent Høie (H) har innført ordningen fritt behandlingsvalg, for ytterligere å avlaste det offentlige helsevesen ved at flere private aktører kan drive pasientbehandling. Torstein Bøe, Scanpix

For mange behandlinger har prisene vært satt så lavt at det ikke har vært regningsvarende for de private sykehusene å gi et tilbud. De private har ingen offentlige overføringer, men må i stor grad leve med de lavere prisene som følger av en anbudsprosess.

For de fleste private sykehus i Norge i dag er det for øvrig de privat betalende pasientene som er den viktigste inntektskilden.

Det hevdes at private og offentlige helseaktører ikke konkurrerer på de samme premissene. Det er heller ikke meningen. Det er nemlig ingen konkurranse.

Det private helsevesen representerer et tillegg til det offentlige helsevesen. Det offentlige helsevesen har mange funksjoner som ikke kan eller skal selges ut. Det offentlige helsevesen skal ta seg av de akutt syke, de svært syke og de med avanserte sykdommer. I tillegg skal de drive utdannelse og forskning.

Dette får de også betalt for, og betydelig bedre enn en privat aktør for å behandle samme diagnose. Det er likevel mulig å tjene penger på å drive privat helsevirksomhet.

Slik bør det også være.

Les også

Helse Vest vil ha slutt på rundturene etter psykolog

Les også

Leger advarer: Å holde tilbake et nys kan være farlig

Å drive privat sykehus innebærer en stor økonomisk risiko med tanke på investeringer, ansettelser og innkjøp av svært kostbart og spesialisert utstyr. Eventuelle avtaler med offentlige myndigheter er lavt priset, flyktige og omskiftelige. Som ansatt ved et privat sykehus står man ansvarlig overfor sine pasienter til enhver tid; det er ingen kolleger som kan overta ansvar og man har ingen garanti for lønn eller pensjon.

Som privat praktiserende spesialister er vi avhengige av å gjøre godt arbeid. Vi lever av vårt gode navn og rykte, og komplikasjonsraten ligger langt under det den gjør ved et offentlig sykehus. Det skulle også bare mangle, siden vi kun driver planlagt behandling og er alle spesialister innen vårt fagfelt.

Det private helsevesenets bidrag til den norske helse er viktig og medfører at de offentlige sykehusene kan gjøre sin jobb bedre.

Din mening betyr noe
I BT trenger du ikke å være ekspert eller politiker for å slippe til. Skriv om det du har på hjertet! Skriv et innlegg