Endringene vil gi et bedre tilbud

Å gå fra åtte til fem Nav-kontorer er naturlig og nødvendig.

NAV: Helse- og sosialbyråd Erlend Horn (V) la onsdag 29. august frem planen for fremtidens Nav i Bergen. Den er basert på konklusjonene fra en arbeidsgruppe som skulle fornye og utvikle Nav, og i samarbeid med de statlige organene i Nav. BERGENS TIDENDE

  • Erlend Horn
  • Tommy Johansen

Det er åpenbart at MDGs Pauline Tomren har misforstått hva byrådets forslag til omorganisering av Nav handler om. Vi går inn for viktige endringer for å skape fremtidens Nav. Vårt felles mål er bedre hjelp til dem som trenger det.

Bergen kommune og Nav Hordaland skal opprette fem nye og jevnstore Nav-kontor som er tilpasset en digital hverdag. Med styrkede kompetansemiljø, nye måter å arbeide på og en bedre utforming av de fysiske lokalene skal Nav bli mer tilgjengelig og bedre for brukerne.

Les også

La Nav-kontora vere i fred!

Dagens kontorer gjør at vi bruker mye ressurser på ekspedisjoner med tradisjonelle skranker. Dette gjør vi samtidig som det kommer flere muligheter for å kommunisere digitalt med Nav. Innbyggerne har i større og større grad sitt eget NAV kontor på telefonene eller datamaskinene sine. Ikke uventet har denne forenklingen ført til en betydelig nedgang i publikumsbesøk siden Nav-kontorene ble bygget for ti år siden.

De som ønsker å oppsøke Nav-kontorene skal fortsatt få muligheten til dette på våre nye kontorer i Årstad, Bergenhus, Arna-Åsane, Fyllingsdalen-Laksevåg og Fana-Ytrebygda. Å gå fra åtte til fem kontorer er en naturlig og nødvendig tilpassing til nye arbeidsmetoder med digitaliserte tjenester, papirløs saksbehandling og oppsøkende brukermøter. Heller enn at innbyggerne må komme til Nav, vil Nav komme ut til innbyggerne.

Endringene vil gi brukerne av Nav et bedre tilbud, tilpasset måten vi lever livene våre på. De døgnåpne, digitale tjenestene er enkle, trygge, oversiktlige og sparer både innbyggerne og ansatte for tid og ressurser. I de fysiske lokalene vil ansatte få bedre tid til gode samtaler og oppfølging av de som trenger råd og veiledning.

Med endringene vi gjennomfører vil de ansatte ha mer tid til å forberede seg godt og hjelpe deg med din sak. Det er viktig å understreke at vi nå åpner nye dører, uten å lukke gamle. Brukere som av ulike årsaker vil forholde seg til Nav slik de er vant til, enten det er ved fremmøte, over telefon eller på e-post skal fortsatt ha mulighet til det.

Les også

Legger ned tre Nav-kontorer i Bergen

Omtrent en tredjedel av alle henvendelser til Nav er spørsmål om når man kan forvente utbetaling. De sier seg selv at denne typen spørsmål kan besvares enklere, slik at vi slipper å sløse med ressursene, som igjen svekker vår mulighet til å gi den beste hjelpen til dem som trenger det.

Arbeidet med å skape fremtidens Nav har pågått i halvannet års tid, og startet med en arbeidsgruppe der statlige og kommunale Nav-ansatte, tillitsvalgte og vernetjeneste deltok. Når byrådet nå går inn for endringer er disse i tråd med de faglige anbefalingene vi har fått.

Vi forventer et økt press på velferdsytelsene i årene som kommer. Vi må hjelpe flere på en god måte, uten at kostnadene øker. Derfor gjør vi endringer som også gir bedre og enklere tjenester, både for brukerne og ansatte.

Et viktig steg på veien er å bruke penger på kompetente ansatte, heller enn tomme og gammeldagse kontorer.

Din mening betyr noe
I BT trenger du ikke å være ekspert eller politiker for å slippe til. Skriv om det du har på hjertet! Skriv et innlegg