Vi kjenner det på kroppen når vår kjære natur ødelegges

DEBATT: Skal ikke kostnadene ved å rasere natur telle med i regnestykket?

KRITISKE: I stedet for å gå løs på naturen, bør vi utnytte den kraften vi har bedre, skriver innsenderne. Foto: Tor Høvik (arkiv)

  • Natalia Golis
    Fylkestingsrepresentant for MDG Vestlandet
  • Erik Reitan
    Vara til bystyret for MDG i Bergen
Publisert:

Erna Solberg gleder seg i BT 23. november over økningen i vindkraft. Her i vest kjenner vi det på kroppen når våre kjæreste naturområder settes under press.

Landbasert vindkraft trekkes gjerne frem som den mest samfunnsøkonomisk lønnsomme kraften, men da overser man den store verdien som urørte naturområder representerer. Intakt natur gir livskvalitet til mennesker og dyr, og folk fortviler når nærnaturen deres raseres. Skal ikke slike kostnader telle med i regnestykket?

I stedet for å gå løs på naturen, bør vi utnytte den kraften vi har bedre. Ifølge Enova er det et enormt potensiale for energisparing i bygg og industri (30TWh), i tillegg til ca. 10-15 prosent økt effekt fra vannkraftverkene.

I stedet for landbasert vindkraft, som er en forhastet klimaløsning med store konsekvenser for naturen, kan vi heller satse på flytende vindturbiner langt til havs - en teknologi med stort utviklings- og eksportpotensiale.

Solberg erkjenner at vi på kort til mellomlang sikt vil være i en overskuddssituasjon, altså at det ikke er et akutt behov for mer kraft. Da er det uforståelig for oss at vi ikke i større grad bruker dette tidsvinduet til å utvikle teknologi og kompetanse innen flytende havvind. Det er her Norge virkelig har kompetanse og muskler til å bidra i fornybarrevolusjonen.

Derfor går vi inn for en svært restriktiv politikk for vindkraft på og nær land. Vi går mot nedbygging av urørt natur, og vil forvalte kraftressursene bedre. Sløsing med knappe ressurser er årsak til miljøkrisen, løsningene kan ikke handle om mer av det samme.