Fire grunner til at regjeringen sliter

Alle er unødvendige og kostbare endringer, som har liten støtte i befolkningen.

Publisert Publisert

FALLENDE OPPSLUTNING: Strategisk inkompetanse på grunn av dårlig psykologisk sans er årsaken til regjeringens fallende oppslutning, mener innsender. Foto: NTB scanpix

Debattinnlegg

  • John Ludvig Larsen
    Paradis

For et år siden seilte regjeringen i medgang med positive meningsmålinger og gode utsikter til gjenvalg i 2021. Nå viser oppslutningen en fallende tendens som lover dårlig for fremtiden.

Dette skyldes strategisk inkompetanse på grunn av dårlig psykologisk sans. Regjeringen har nemlig frontet fire unødvendige og kostbare saker (reformasjoner) som har liten støtte i befolkningen – fordi de ikke førte til bedringer for folk flest, men tvert imot ekstra utgifter. Her er de:

1. Man innførte dab-radio. Menigmann måtte kaste fullt ut brukbare radioer til en verdi av milliarder av kroner – og kjøpe nye til like mange milliarder.

Misnøyen eksploderte etter hvert som man oppdaget at de nye kanalene bød på produkter som interesserte de færreste. Samtidig var manglende dekning en katastrofe flere steder. Resultatet er at 400.000 nordmenn har sluttet å høre på radio.

2. Hele det norske rettsvesenet arbeider mer og mer urasjonelt og lite effektivt, med resultater som stadig økende forsinkelser av saksgang og henleggelse av rundt halvparten av alle anmeldelser som resultat.

Til gjengjeld har man fått et politidirektorat med omtrent 300 ansatte, lokalisert til Oslo, hvis hovedoppgave, kan det virke som, er å gripe forstyrrende og forsinkende inn i arbeidet man prøver å få utført lokalt.

Les også

Knut Arild Hareide utelukker ikke å felle regjeringen

3. Sammenslåing av kommuner og fylker var og er en brukbar idé. Men de ansvarlige undervurderte den kronglete norske geografien (se Troms og Finnmark) og det lokale engasjementet hos befolkningen.

Her burde man tilstrebet en langsom prosess, delvis hjulpet av økonomiske insentiver, og delvis av utviklingen av det offentlige tjenestetilbudet, som nødvendigvis kommer i en mer krevende befolkning.

4. Som tidligere helsearbeider og gift med en skolearbeider har jeg fått rikelig overføring av kunnskap om den sørgelige utviklingen på disse feltene. Som de ansatte stadig sier: Hadde jeg bare fått lov til å gjøre jobben min i fred, kunne jeg gjort så mye mer.

Men vi plages av en stadig mer tallrik og delvis overflødig administrasjon, som lesser på oss lite vesentlige oppgaver for selv å være beskjeftiget. Ikke minst blir vi innkalt til møter der sakslisten kunne vært løst på egen hånd av en kunnskapsrik, erfaren og handlekraftig leder på fem minutter.

Publisert
Din mening betyr noe
I BT trenger du ikke å være ekspert eller politiker for å slippe til. Skriv om det du har på hjertet! Skriv et innlegg