• IKKJE VALFRITT: Utdanningssektoren i Noreg er underordna eit strengt, karakterbasert opptakssystem til høgare utdanning. Elevane kan rett og slett ikkje velje vekk Samordna opptak, skriv innsendarane. FOTO: Tor Høvik (illustrasjonsfoto)

Vi må ta på alvor at elevane ønskjer eit rettferdig system

Viss ein tar vekk eksamen, går ein i praksis inn for å auke makta kvar skule har over karakterpoenga til elevane.