• TRYGGHET: Jeg er bekymret for retningen 6-årspedagogikken har tatt. I dagens baseskoler blir barna delt inn i store og små grupper i løpet av dagen med ulike voksne. Men det aller viktigste for de små elevene er å føle tilhørighet i en liten, trygg gruppe med voksne som kjenner barnet godt, skriver innsender. FOTO: Heiko Junge, NTB scanpix

6-åringene må bli sett

Når tre voksne skal bli kjent med 50–60 barn, pulveriseres ansvaret for den enkelte, og noen barn kan gå under radaren.