Stibyggeren er ingen finansakrobat

Mange av prosjektene hadde neppe blitt gjennomført hvis ikke Geirr Vetti og sherpaene hadde tatt jobben.

GODT BETALT: Fakta er at sherpaene får utbetalt i overkant av tarifflønn, dessuten har de gratis kost og losji. Dette er langt bedre betaling enn det de samme sherpaene får når de er med på klatreekspedisjoner til Himalaya, skriver innsenderen. Alice Bratshaug (arkiv)

Debattinnlegg

Mons Kvamme
Bergen

Hovedoppslaget i BT fredag 12. oktober handler om byggmester, husdoktor og stibygger Geirr Vetti, og at stibygging med sherpaer har vært en lønnsom forretning for ham. Etter å ha lest artikkelen, sitter man igjen med inntrykket av en profittør som har beriket seg på innsamlede midler fra frivillige organisasjoner og offentlige budsjetter.

Intet kunne være fjernere fra den virkelige verden. Han er ingen finansakrobat, men en dyktig og idealistisk håndverker som hele sitt yrkesaktive liv har arbeidet kompromissløst til beste for bygningsvern og miljøvern.

I Bergen har han satt betydelige spor etter seg, og han har bidratt mer enn de fleste er klar over til å ta vare på denne byens egenart og historiske særpreg. Ofte har han kjempet for å hindre riving av bygninger i privat eller offentlig eie. Der andre har sett forfall og elendighet, har Geirr Vetti sett muligheter.

Ved flere anledninger var han nødt til å ta opp private lån for å gjennomføre prosjektene sine, for senere å måtte selge med tap. Hans engasjement gjaldt husene og kulturarven, ikke hva han eventuelt kunne tjene på prosjektene. Mange av disse husene hadde ikke stått i dag uten hans innsats.

TRYGT: Over hele landet har stier - som Oppstemten til Ulriken - blitt satt istand slik at flere kan komme seg trygt ut i naturen, skriver innsenderen. Bård Bøe (arkiv)

Les også

Les reportasjen som innsenderen reagerer på: «Lønnsom stibygging»

Også i andre deler av landet har Geirr Vetti reddet gamle hus med store kulturhistoriske verdier. Legendarisk er hans gjenoppføring av et helt tun fra 1700-tallet på en fjellgård i Luster. Dette fremstår i dag med nasjonal kulturverdi.

Denne mannen er det så BT mer enn antyder har tjent seg rik på å utnytte underbetalt arbeidskraft fra den tredje verden. Fakta er at sherpaene får utbetalt i overkant av tarifflønn, dessuten har de gratis kost og losji. Dette er langt bedre betaling enn det de samme sherpaene får når de er med på klatreekspedisjoner til Himalaya. Mange av dem har derfor sluttet med denne livsfarlige virksomheten. De vil heller til Norge og bygge stier og trapper av stein.

Da de første sherpaene kom til Geirr Vetti for ca 15 år siden, ble det raskt klart at når han betalte dem tarifflønn, tjente de altfor godt i forhold til det hjemlige lønnsnivået. De laget derfor en ordning hvor mye av inntjeningen fra Norge ble fordelt etter behov i landsbyen.

Geirr Vetti har dessuten opp gjennom årene av egen lomme gitt betydelig bidrag til lokal infrastruktur og utdannelse, og til støtte for gjenoppbygging av landsbyen etter de store jordskjelvene i 2015. Det er en grunn til at han får en hjertelig mottagelse når han kommer ned der på besøk. Det er en grunn til at folk står i kø for å komme hit og arbeide for ham.

Les også

Jordskjelvet i Nepal la landsbyen til Ngima Tshering (31) i ruiner. Jobben i Norge gjør at han kan gi barna et nytt hjem.

I BT-artikkelen skapes et inntrykk av en entrepenør som får en lønnsom idé til å tjene gode penger. Sannheten er at det var markedet som oppdaget hva han kunne gjøre for dem. Ulike offentlige, private og frivillige aktører med utfordringer i fjell og myr, så at Geirr Vetti og sherpaene kunne løse problemene deres langt bedre og billigere enn alle andre alternativer. Og langt mer miljøvennlig.

Resultatet er blitt en vinn-vinnsituasjon. Over hele landet har stier, broer m.m. blitt satt istand slik at flere kan komme seg trygt ut i naturen. Mange av prosjektene hadde neppe blitt gjennomført hvis ikke Geirr Vetti og sherpaene hadde tatt jobben.

Samtidig har denne aktiviteten gitt gode inntekter til den hjemlige landsbyen i Nepal. Men - som Geirr Vetti sier i avisartikkelen - dette er risikosport. Det er mye som kan gå galt i forhold til fremdriften på prosjektene.

Heldigvis har det gått bra de siste årene. Firmaet har gått med overskudd, og det faller visst noen tungt for brystet. Men dette kan fort snu, vi blir stadig minnet om hva naturkreftene kan finne på nå om dagen. Derfor er det betryggende at Geirr Vetti har klart å bygge opp en reserve i firmaet. For han står ansvarlig enten det er snøstorm eller solskinn. Han har ingen statskasse i ryggen. Og overskuddet står på konto, fritt tilgjengelig for skattefuten og andre.

Din mening betyr noe
I BT trenger du ikke å være ekspert eller politiker for å slippe til. Skriv om det du har på hjertet! Skriv et innlegg