Derfor kan vi øke antall kvoteflyktninger

Vi vet hvem de er. Dermed kan de raskt bosettes i kommunene.

KLAR KURS: Når vi kjenner identiteten, blir ikke flyktningene sittende i asylmottak, men kommer inn i introduksjonsprogrammet, skriver Høyres Ove Trellevik. Rune Sævig (arkiv)

Debattinnlegg

Ove Trellevik
Høyres innvandringspolitiske talsperson

Norge skal hjelpe flyktninger som har behov for beskyttelse. Samtidig skal vi raskt returnere mennesker uten slikt behov. For å kunne gjøre det, må vi ha kontroll på hvem som kommer hit.

Når nå antall asylsøkere faller, viser det at regjeringens politikk fungerer. Da er det helt naturlig at vi også øker antallet kvoteflyktninger.

Enkelte forsøker å skape usikkerhet om dette er en reell økning eller ikke. Men det er ikke så vanskelig.

I statsbudsjettet for 2018 foreslo regjeringen å ta imot 1120 kvoteflyktninger. Det ble så forhandlet opp til 2120 av KrF og Venstre. EUs relokaliseringsprogram (overføring til det annet land) opphørte i september 2017, og vi har derfor ikke tatt imot noen slike i 2018. Da synes jeg det er vanskelig å forstå hvordan 3000 kan være et mindre tall enn 2120.

Les også

Frp-politiker: - Lille Norge kan ikke redde alle

Det er flere gode grunner til at vi bør prioritere kvoteflyktninger. Den viktigste er at vi vet hvem de er. Det betyr at de ikke blir sittende i asylmottak mens myndighetene arbeider med identifikasjon. Dermed kan de raskt bosettes i kommunene. De kommer inn i introduksjonsprogrammet, og får en klar kurs for god integrering med mål om jobb eller utdanning.

I Jeløy-plattformen fastslo vi at regjeringen skal prioritere kvoteflyktningene som har størst sjanse for vellykket integrering. Det gjør vi fordi det er viktig at de som kommer til Norge, raskest mulig skal bli en del av lokalsamfunnet.

Når regjeringen i statsbudsjettet foreslår å ta imot 3000 kvoteflyktninger, er det fordi vi har sett på hvor mange personer vi kan integrere i det norske samfunnet. Da tar vi blant annet hensyn til at Norge har tatt en stor andel av den internasjonale byrden de siste årene, og at vi også skal integrere dem som allerede er kommet hit.

Arbeiderpartiet har tidligere sagt at antall kvoteflyktninger skal settes på bakgrunn av forhandlinger med kommunene. Da frykter jeg at radikale kommunestyrer vil ønske å ta imot flere, noe som kan gå på tvers av Norges evne til å integrere de som kommer. Vi må ha kontroll på innvandringen for å kunne integrere godt. Det legger ikke Arbeiderpartiet opp til med sin politikk.