Skatt på arv er ikke bare for sosialister

Hvordan kan det være riktigere å skattlegge innsats enn flaks?

ARVESKATT: Spørsmålet om skatt på arv er ikke et spørsmål om hvor mye vi skal skatte, men om hva som bør beskattes, skriver August Simonsen.

August Simonsen
Leder for Bergen Unge Venstre

Nylig foreslo SV-leder Audun Lysbakken å innføre skatt på arv. Som liberal Venstre-mann er jeg ofte uenig i Lysbakkens økonomiske politikk, men denne gangen synes jeg at han traff spikeren på hodet.

En arveskatt vil være sosialt utjevnende, den vil gjøre skattesystemet mer effektivt, og den vil bidra til at det lønner seg å jobbe. Dette bør flere partier enn Rødt og SV kunne stille seg bak. Skatt på arv er ikke en sak som trenger å være forbeholdt sosialister.

Prinsippet om at det skal lønne seg å jobbe, løftes vanligvis frem av politikere på høyresiden, men blir stadig oversett når tema er skatt på arv. I praksis lønner det seg helt klart mest å arve. For meg er det vanskelig å forstå logikken i at en milliardærdatter skal slippe å betale skatt på verdiene hun arver, mens en sykepleier må skatte av hver eneste krone hun tjener. Hvordan kan det være riktigere å beskatte innsats enn flaks?

Særlig håper jeg at mitt eget parti, Venstre, vil støtte arveskatten. Ikke fordi vi som SV og Rødt har et ønske om å øke det totale skattetrykket, men fordi vi alltid bør se etter fornuftige endringer som kan gjøre skattesystemet bedre. Spørsmålet om skatt på arv er ikke et spørsmål om hvor mye vi skal skatte, men om hva som bør beskattes.

En av fordelene med skatt på arv er at den påvirker atferd og økonomiske beslutninger i mindre grad enn andre skatter, som for eksempel inntektsskatten. Hvis inntektsskatten blir for høy, vil mange velge å jobbe mindre, og verdiskapningen går ned. Skatt på arv har ikke den samme negative effekten, fordi den ikke gir folk et insentiv til å arbeide mindre. Det er derfor fornuftig å innføre skatt på arv og samtidig senke inntektsskatten for vanlige folk.

Vi trenger en arveskatt, men den den nye arveskatten må utformes på en annen måte enn den gamle arveavgiften som ble avviklet i 2014. En rettferdig arveskatt må være progressiv, og den må ha et mye høyere bunnfradrag enn det gamle på 470.000 kroner.

At den gamle arveavgiften var dårlig utformet, kan ikke brukes som argument mot at det er prinsipielt riktig å beskatte arv.

Din mening betyr noe
I BT trenger du ikke å være ekspert eller politiker for å slippe til. Skriv om det du har på hjertet! Skriv et innlegg