Mange kristne miljøer bryter menneskerettighetene

DEBATT: Flere menigheter i Norge begår, slik jeg ser det, klare brudd på FNs menneskerettigheter og FNs barnekonvensjon.

INDOKTRINERT: I noen av de religiøse miljøene trues norske barn med å havne i evig pinsel i helvete dersom man ikke tror på «den himmelske Gud». Hvilket barn indoktrinert med slike trusler tør ta avstand fra trossamfunnet? spør innsenderen. NTB scanpix (illustrasjonsfoto)

Einar Svendsen
Humanetiker og SV-er

Med jevne mellomrom kritiseres Kina i norske medier for sine brudd på menneskerettighetene. Men bør vi ikke feie for vår egen norske dør først?

De kristenfundamentalistiske miljøene i Norge, som pinsebevegelsen, Jehovas vitner og medlemmer knyttet til Smiths venner, Mormonerkirken, har til sammen nesten 100.000 medlemmer. Årlig mottar de omtrent 100 millioner i offentlig støtte per år. I mange av disse miljøene foregår det, slik jeg ser det, klare brudd på FNs menneskerettigheter og FNs barnekonvensjon.

Einar Svendsen Privat

I noen av miljøene trues norske barn med å havne i evig pinsel i helvete dersom man ikke tror på «den himmelske Gud». Hvilket barn indoktrinert med slike trusler tør ta avstand fra trossamfunnet? Jeg mener dette er et klart brudd på kravet om religionsfrihet.

Et eksempel på hva dette kan gjøre med barn, er beskrevet i boken «Vi som ikke kommer til himmelen». Boken handler om et tvilende barn i pinsebevegelsen i Oslo på 1950-tallet, som ønsket å ta sitt eget liv før fylte seks år fordi han da ville slippe å komme til helvete.
I flere av disse miljøene trues barn med å bli fysisk eller psykisk utstøtt fra trossamfunnet, dersom de ikke følger dens tro. Jehovas vitner praktiserer for eksempel utstøting av døpte medlemmer som forlater menigheten, eller medlemmer som ikke underkaster seg ordre fra ledelsen. Ikke bare er dette et klart brudd på religionsfriheten, men også ytringsfriheten og barnekonvensjonen.

Les også

Les også: Sterk økning i andel ikke-troende i Norge

I noen ekstreme miljøer får vi høre historier om barn som er blitt fortalt at de er besatt av demoner eller djevelen. Slike handlinger er blitt beskrevet av utbrytere fra flere pinsemenigheter. Dette i seg selv må kunne betraktes som psykisk terror mot barn. I mine øyne er dette et klart brudd på at alle barn har rett til beskyttelse, og bryter i verste fall med FNs torturkonvensjon.

I de fleste kristne miljøer får man høre at «Gud følger med på alt du gjør og tenker». Dette kan oppfattes som at man blir kontinuerlig overvåket. Barn mister da sin rett til privatliv. Min egen mor hadde store problemer med denne intense overvåkingen i sin oppvekst, der hun aldri hadde et privat øyeblikk.

Anders Torp har erfart pinsebevegelsens barneskading på nært hold. Han har følgende glimrende uttalelse i tidsskriftet Fri Tanke: «Jeg ser på det som fullstendig galt å fortelle barn om synd, helvete, demoner og djevler. Barn som blir utsatt for slike prekener, har ikke mulighet til å filtrere eller bearbeide informasjonen. Derfor er slikt skadelig for barnets sunne utvikling. Her har barnevernet og Barneombudet en viktig oppgave. De er ikke nok bevisste på hva som foregår i de verste ekstremistiske trosretningene i Norge».

Det bør vel nevnes at det også i fundamentalistiske muslimske miljøer i Norge foregår brudd på menneskerettigheter (og norske lover), kanskje spesielt knyttet til undertrykking av jentebarn og kvinner.

Les også

Les også: Jehovas vitner anklages ikke å stoppe pedofile overgripere

Disse ekstreme miljøene, som får tilsvarende offentlig støtte, er en av årsakene til at fremmedfrykten blomstrer. Men uansett om de fundamentalistiske miljøene er kristne eller muslimske, påfører de mange barn (de mest sårbare i samfunnet) store skader, der mange sliter med angst og andre psykiske lidelser gjennom hele livet. Det er på tide at vi åpner opp øynene våre og gjør noe med dette.

Din mening betyr noe
I BT trenger du ikke å være ekspert eller politiker for å slippe til. Skriv om det du har på hjertet! Skriv et innlegg