Hvor lenge skal vi godta Equinors løgner?

Equinors omstillingsplan er farlig og utgjør en direkte bremsekloss for det grønne skiftet.

Innsenderen mener Equinor og konsernsjef Anders Opedal bruker kortsiktig profitt som en unnskyldning for å sette alt liv på jorden i fare.
  • Frida Steinbakk
    Sykepleier og aktiv i kampanjen Stopp oljeletinga
Publisert: Publisert:
iconDebatt
Dette er et debattinnlegg. Innlegget er skrevet av en ekstern bidragsyter, og kvalitetssikret av BTs debattavdeling. Meninger og analyser er skribentens egne.

Den 10. mai avholdt Equinor sin generalforsamling i Stavanger. En av talerne den dagen var Lauren MacDonald (22) fra den britiske kampanjen #StopRosebank. Hun sikret seg en taleplass gjennom å ha kjøpt en aksje i selskapet. Sjefene i Equinor måtte dermed høre på 22-åringens krav.

Det mest åpenlyse kravet i vår tid: umiddelbar stans i alle nye olje- og gassinvesteringer, inkludert utbyggingen av Rosebank. Nå har mange hundre tusen sett talen på Twitter. Den internasjonale motstanden mot Equinors planlagte prosjekter øker stadig.

Lauren MacDonald representerer en bred koalisjon, bestående av hundretusener av mennesker fra Storbritannia, som går sammen mot Equinors planlagte oljefelt Rosebank. Rosebank er det største uutviklede oljefeltet i Nordsjøen. Klimakonsekvensene av dette feltet vil være katastrofalt. Likevel har det fått minimal oppmerksomhet i Norge.

Rosebank anslås å inneholde 500 millioner fat oljeekvivalenter. Hvis oljen og gassen fra feltet brennes, kan det føre til mer CO₂-utslipp enn de årlige utslippene fra verdens 28 lavinntektsland, eller 700 millioner mennesker i det globale sør.

Vi ser allerede alvorlige tegn på klimakollaps på alle verdens kontinenter. Forskere verden over advarer om at vi er i ferd med å destabilisere hele planeten. Talen fra det Internasjonale energibyrået er klar: Det er ikke rom for å lete etter mer olje og gass om vi skal nå 1,5-gradersmålet i Parisavtalen, og dermed ha en sjanse til å unngå de verste konsekvensene av klimaendringene.

Dette vet Equinor. Likevel måtte Lauren MacDonald reise hele veien fra Skottland for å minne dem på det. Equinor bruker millioner av kroner på å fortelle oss at de er et bredt energiselskap med en seriøs omstillingsplan i tråd med Parisavtalen. Sannheten er en helt annen.

Over 99 prosent av energien Equinor produserte i 2022 var fossilt, videre gikk 86 prosent av investeringene til olje- og gassprosjekter.

Equinors omstillingsplan er farlig. Den utgjør en direkte bremsekloss for det grønne skiftet, og da også en alvorlig trussel for menneskehetens overlevelse. Anders Opedal, konsernsjef i Equinor vet dette, regjeringen vet dette. Likevel fortsetter kortsiktig profitt å være en unnskyldning for å sette alt liv på jorden i fare.

Frida Steinbakk er sykepleier og aktiv i kampanjen Stopp oljeletinga.

Som respons på Lauren MacDonalds tale svarte Equinors pressetalsmann, Ola Morten Aanestad, til NRK at de ikke kjenner seg igjen i mange av argumentene Lauren MacDonald kommer med. Han presiserer også at Equinor har en omstillingsplan som er i tråd med Parisavtalens mål. Dette er løgn.

Beregninger WWF har gjort basert på data fra Rystad Energy, viser at dersom Equinor skal kunne ha en portefølje som er i tråd med vitenskapelige klimamål, kan de ikke ha noen nye utbygginger. Samtidig varsler selskapet at de vil opprettholde samme produksjonsnivå for olje og gass i 2030 som i 2022.

Dette er stikk i strid med enhver ambisjon om å begrense den globale oppvarmingen til under 1,5 grader.

Les også

Under pandemien tok vi faren på alvor. Det bør vi også nå.

Vi befinner oss i en veldig alvorlig periode av menneskets historie. Ifølge FNs klimarapport fra 2022 må utslippstoppen være nådd i 2025 og deretter reduseres kraftig om vi skal unngå å utløse ekstremt farlige tippepunkter.

Som klimaforsker Bjørn Samset sa i respons på FNs sjette synteserapport: «Vi må handle dette tiåret. Det vi gjør de neste syv årene, har konsekvenser de neste tusen årene.»

Løgnen om at Equinor har en omstillingsplan som er i tråd med Parisavtalens mål, kan ikke lenger aksepteres. Det er ekstremt farlig at vårt statseide oljeselskap får lov å spre slik desinformasjon.

Som Lauren MacDonald sa i sin tale: – Om Equinor virkelig hadde støttet målene i Parisavtalen, som de hevder, ville de umiddelbart stanset alle nye investeringer i olje og gass.

Equinor svarer: – Balansert energiomstilling

Equinor ønsker en levende debatt om energi og klima velkommen. Meningsbrytning er bra. Men den bør basere seg på fakta.

I leserinnlegget vises det til tall og beregninger for Rosebank-feltet på britisk sokkel som vi ikke kjenner oss igjen i.

Rosebank er et mellomstort felt, litt mindre enn Krafla på norsk sokkel. Utvinnbare reserver er anslått til 300 millioner fat oljeekvivalenter. For å sette dette i perspektiv, utgjør det cirka tre døgns global etterspørsel, som dessverre øker tross klimautfordringene.

For Storbritannia, som i mange år har vært importavhengige, kan feltet bidra positivt på flere måter. Det motvirker nedgangen i egenproduksjon og bidrar til energisikkerhet med olje og gass produsert med et vesentlig lavere karbonavtrykk enn gjennomsnittet på britisk sokkel. Prosjektet er hensyntatt i britiske klimamål.

Ola Morten Aanestad er pressetalsperson for Equinor, Leting og produksjon internasjonalt.

Vi forstår utålmodigheten i møtet med klimautfordringene. Vi er også utålmodige. I fjor lanserte vi en energiomstillingsplan. Det er vår handlingsplan for å levere på ambisjonen om netto null i 2050, i tråd med Parisavtalens mål. Vi rapporterer om fremdriften i årsrapportene.

Vi jobber for en energiomstilling som skal ivareta hensyn til energisikkerhet samtidig som vi skal levere på våre klimaambisjoner. Dette innebærer en oppskalering av investeringer i fornybar energi, satsing innen lavkarbonløsninger, i tillegg til en olje- og gassportefølje som er nødvendig for levere på dagens energibehov. Vi kutter våre egne utslipp betydelig, og vi investerer flere hundre milliarder kroner i fornybar energi og lavkarbonløsninger frem mot 2030.

Men etterspørselen etter olje og gass forsvinner ikke over natten. Europa er avhengig av at vi leverer. Så lenge det er behov for olje og gass i verden, spiller det en rolle hvor og hvordan den produseres.

Ola Morten Aanestad, pressetalsperson, Leting og produksjon internasjonalt

Publisert: