Vi kan lese i Bergens Tidende at Forsvarsjef Haakon-Bruun Hanssen mener det står særdeles dårlig til med Forsvarets tilstand. Det er bare det at vi trenger verken store utredninger og rapporter for å fatte det – for dette har menig mann kjent til i svært mange år.

Raseringen av vårt en gang forholdsvis solide militærvesen, den er nesten ikke til å fatte. Det er valg til nytt storting til høsten, og da er det interessant å se hva partiene lover.

Arbeiderpartiet sier i sitt program at de vil styrke forsvarsevnen i tråd med vedtatte langtidsplaner, øke budsjettet for å sikre hæren og Heimevernet, og investere i kampfly, ubåter og overvåkingsfly.

La meg minne om at tidligere forsvarsminister Anne-Grete Strøm-Erichsen (Ap) kvittet seg med marinebasen Olavsvern til spottpris – da hennes regjering mente den ikke trengtes. Stoltenberg-regjeringen må også ta hovedansvaret for at både hæren og Heimevernet ble sterkt svekket.

Høyre sier så freidig at forsvar av landet og trygghet for innbyggerne er statens viktigste oppgave. De påstår at de har stanset nedbyggingen av Forsvaret, snudd utviklingen og begynt å bygge opp igjen forsvarsevnen.

Men dagens regjering vil skrote moderne korvetter i marinen, for å påstå at de nye jagerflyene er så suverene.

Kristelig Folkeparti har noe ullent og tafatt over sitt program. Jeg siterer: «Vi må ha et forsvar som er i stand til å håndheve norsk suverenitet på en god måte.»

Senterpartiet derimot har alltid vært opptatt av et sterkt forsvar. De mener at investeringer i nye kampfly ikke må gå på bekostning av bevilgningene til de andre forsvargrenene. Men det gamle bondepartiet er et lite parti som er helt avhengig av andre som ser annerledes på tingenes tilstand.

Våre politikere har nærmest ødelagt vårt forsvar på rekordtid. Men det tar lang tid å bygge det opp igjen. Jeg har dessverre liten tro på bedring etter høstens stortingsvalg.