Vi vet hva vi gjør i klimapolitikken

Det Mathias Fischer omtaler som et «byråkratisk kaos» er et sinnrikt system med sanksjoner som vil sikre en effektiv utnyttelse av samfunnets ressurser.

AMBISIØS PLAN: Regjeringens strategi er ambisiøs og den vil sikre at vi oppfyller det utslippsbudsjettet vi får fra EU, skriver klimaminister Vidar Helgesen (H). NTB scanpix

Debattinnlegg

Vidar Helgesen
Klima- og miljøminister

Det er EU som nå fremfor alle må ta lederrollen i global klimapolitikk, i en tid preget av usikkerhet etter USAs beslutning om å trekke seg ut av Parisavtalen. At EU setter høye mål og stiller strenge krav er en viktig grunn til at Norge har valgt å samarbeide med EU om å redusere klimagassutslipp frem mot 2030.

EU-regelverket er vanskelig å forstå, slik BTs innsiktsfulle Mathias Fischer skriver i en kommentar tirsdag. Men regelverket gjenspeiler kompliserte forhandlinger mellom 28 land pluss Norge og Island om en svært kompleks utfordring.

Det er vanskelig å tenke seg ett regelverk som kan redusere utslipp fra alle deler av samfunnet på en enkel og effektiv måte. Men hovedprinsippene er ikke så vanskelige å forstå.

For det første vil alle land få årlige utslippsbudsjetter. Det er nødvendig for å nå målene vi har satt oss i Europa. EU-løsningen gir oss ikke bare et mål for hvor utslippene skal være i år 2030. EU lager et avansert system som skal holde orden på utslippsutviklingen i 30 land for hvert år i hele perioden 2021-2030. Ordningen med utslippsbudsjetter er et svært viktig prinsipp, selv om detaljene nødvendigvis blir kompliserte.

For det andre er europeisk samarbeid nettopp dét: samarbeid. At europeiske land kan samarbeide om å gjennomføre utslippskutt er en sentral del av EU-løsningen. De årlige utslippsbudsjettene gir oss kontroll med den løpende utslippsutviklingen. Muligheten for å samarbeide mellom land gjør at de nødvendige kuttene kan tas der det koster minst. Slik blir det større utslippskutt i Europa enn det ellers ville blitt.

Les også

Grønnere enn folk flest

I den nye klimameldingen legger regjeringen hovedvekten på nasjonale utslippsreduksjoner. Regjeringens strategi vil sikre at vi oppfyller det utslippsbudsjettet vi får fra EU. Grovt sett skal to tredeler av jobben gjøres hjemme. Vi legger langt fra opp til å bruke alle muligheter EU-regelverket gir for å gjennomføre utslippskuttene i andre land.

Når vi setter et arbeidsmål for kutt i transportsektoren på 35-40 prosent, så snakker vi om utslippsreduksjoner i Norge. Når vi skal inngå forhandlinger med landbruket om utslippskutt på kanskje 20 prosent der, så snakker vi om utslippsreduksjoner i Norge.

Det Fischer omtaler som et «byråkratisk kaos» er et sinnrikt system med sanksjoner som både vil sikre oppfyllelse av målene og effektiv utnyttelse av samfunnets ressurser. Dette bør støttes av alle som er tilhengere av en ambisiøs klimapolitikk.

Din mening betyr noe
I BT trenger du ikke å være ekspert eller politiker for å slippe til. Skriv om det du har på hjertet! Skriv et innlegg